Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2018

Το όνομά μου είναι Πάλαιρος και σε περιμένω το επόμενο Καλοκαίρι
Ευάγγελος Κουτιβής