Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ: Ο ΤΖΙΜΑΡΑΣ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΤΗΗ ΦΆΡΣΑ ΤΟΥ ΤΖΙΜΗ