Ετικέτες

Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020

Αλλάζει μορφή η εκδήλωση της Βαρκαρόλας σε Βόνιτσα και Πάλαιρο. Αλλάζει μορφή η εκδήλωση της Βαρκαρόλας σε Βόνιτσα και Πάλαιρο.


Θα πραγματοποιηθούν μόνο οι προγραμματισμένες συναυλίες και όχι το σκέλος της βαρκαρόλας

Συμμόρφωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας με τα νέα μέτρα αποφυγής διασποράς του κορονοϊού Sars-Covid-19
Στα πλαίσια συμμόρφωσης με βάση τα νέα μέτρα για την αποφυγή μετάδοσης και διασποράς του κορονοϊού, τροποποιούμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Βαρκαρόλας Παλαίρου και Βόνιτσας οι οποίες θα διεξαχθούν χωρίς τις βάρκες και την κανταδόρικη μουσική εντός της θάλασσας .
Ο λόγος της ακύρωσης- τροποποίησης είναι η αποφυγή συνωστισμού του κόσμου στις παραλίες της Βόνιτσας και Παλαίρου.

Την Τρίτη 4 Αυγούστου στην Πάλαιρο θεατρική παράσταση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας με την την εμβληματική παράσταση «Γκόλφω»

Την Τρίτη 4 Αυγούστου στην Πλατεία Διαμαντοπούλου στην Πάλαιρο (χαμηλά στο λιμάνι της Παλαίρου ) στις 21:30 παρουσιάζει την θεατρική παράσταση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας με την την εμβληματική παράσταση «Γκόλφω» του Σπυρίδωνα Περεσιάδη σε Σκηνοθεσία Χρήστου Στρέπκου

Το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας σε συνεργασία με την Δημοτική Κοινότητα Παλαίρου και την συνεχή και πολύτιμη στον πολιτισμό της περιοχής στήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας προσφέρουν με είσοδο δωρεάν στην Πάλαιρο ένα ιδιαίτερο και ταυτόχρονα κλασικό αριστούργημα της ελληνικής λογοτεχνίας

Η ταχύτατη ανάπτυξη της Βόνιτσας μετά την ομιλία του ΚΙΝΑΛ για τον τουρισμό


Σήμερα Δευτέρα 3/8/2020 στην Πάλαιρο. Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. Κύριο θέμα τα σκουπίδια της Λευκάδας. Η τοπική κοινωνία λέει φτάνει πια

Βόνιτσα 30-7-2020
Αρίθ. Πρωτ: 8512 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση: Βόνιτσα Ταχ. Κώδικας: 300 02 Τηλέφωνο:2643360102-117-116 FAX:26430 22556 
ΠΡΟΣ: 1. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 
2. Δήμαρχο Ακτίου-Βόνιτσας 3. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων 4. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10) στη Δημοτική Κοινότητα Παλαίρου
Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην Δημοτική Κοινότητα Παλαίρου αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Παλαίρου (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Σπύρος Αχείμαστος - η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την αρίθ. 74/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου), στις 3 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης με θέματα ημερήσιας διάταξης
* Πριν την συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης θα γίνει ενημέρωση από τον Δήμαρχο σχετικά με τρέχοντα θέματα που αφορούν την Δ.Κ. Παλαίρου. 
1. Λήψη αποφάσεων αναφορικά με το ΧΥΤΑ Παλαίρου. (Εισηγητής κ. Μασούρας 
Δημήτριος
2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 224.760,00 ευρώ, προϋπολογισμού δαπάνης 321.086,00 με 
χρηματοδότηση 70% από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ήτοι 224.760,00) και 30% από ίδιους πόρους, για την υλοποίηση της πράξης : «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ» - Αναμόρφωση προϋπολογισμού - Τροποποίηση τεχνικού Προγράμματος Ορισμός υπολόγου. (Εισηγητής Δήμαρχος)
3. Τροποποίηση της 209/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και αποδοχή 
συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Πστον άξονα προτεραιότητας Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των ΔήμωνΜΕ ΤΙΤΛΟ: Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας για το ποσό χρηματοδότησης ύψους 128.960,00€. (Εισηγήτρια κ. Πανταζή Παναγιώτα)
Επικαιροποίηση της 208/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Γστον άξονα προτεραιότητας Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των ΔήμωνΜΕ ΤΙΤΛΟ: Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» για το ποσό χρηματοδότησης ύψους 82.460,00€. (Εισηγητής κ. Καούρας Ξενοφών)
5. Μεταφορά έργων από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ». (Εισηγητής Δήμαρχος)
6. Λήψη απόφασης για την ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος Σχολείου Δεύτερης 
Ευκαιρίας Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, στην Πάλαιρο. (Εισηγήτρια κ. Πανταζή Παναγιώτα)
7. Αποδοχή υποκατάστασης του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας από το Δημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο Ακτίου Βόνιτσας ως φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιμένα Βόνιτσας (Εισηγητής Βίτσας Δημήτριος)
8. Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΚ ΠΛΑΓΙΑΣ» Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Πάντας Νικόλαος)
9. Συζήτηση ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή Ακτίου Βόνιτσας και λήψη απόφασης 
σχετικά με τις άδειες για τους Αιολικούς σταθμούς στον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας που εξέδωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). (Εισηγητής κ. Μωραΐτης Επαμεινώνδας
10. Αντικατάσταση τακτικού μέλους της Επιτροπής παρακολούθησης, παραλαβής και 
πιστοποίησης παραδοτέων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ακτίου Βόνιτσας» με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5001935. (Εισηγητής Βίτσας Δημήτριος)
11. Αντικατάσταση άδειας εμπορίας ύδατος από τις πηγές ΚΟΡΠΗΣ λόγω μεταβίβασης
(Εισηγητής Στούπας Θεόδωρος)
12. Ορισμός υπόλογου διαχειριστή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. (Εισηγητής 
Βίτσας Δημήτριος)
13. Ορισμός μελών για τη Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορικών -Ορειβατικών 
Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ.). (Εισηγητής Τσακάλης Κων/νος)
14. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου περί ύπαρξης και λειτουργίας του Ιερού Ναού Αγ
Νικοδήμου, στον Αγ. Νικόλαο Κατούνας. (Εισηγητής Στούπας Θεόδωρος)
15. Προσδιορισμός ύψους δαπάνης εξόδων κηδείας του Προέδρου της Κοινότητας. Πογωνιάς 
Θειακογιάννη Κων/νου και αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής Βίτσας Δημήτριος)
16. Αποδοχή πιστώσεων - Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ακτίου Βόνιτσας έτους 
2020. (Εισηγητής Βίτσας Δημήτριος)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ 
* Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στους αρμόδιους Υπαλλήλους.