Ετικέτες

Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ: Στάλθηκε εμπρόθεσμα η προσφυγή για τη Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά στη θέση «Γουργουβλή»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΔΗΜΟΣ  ΑΚΤΙΟΥ  -- ΒΟΝΙΤΣΑΣ 
                                                    ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ

           Σχετικά με την υπ’ αριθμ πρωτ.: 161950/24/07/2017 πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας – Ιονίου με θέμα: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 1 MW, ιδιοκτησίας «ΧΡ. ΣΤΟΥΜΠΟΣ – ΚΛ. ΚΑΡΒΕΛΗ Ο.Ε.», στη θέση «Γουργουβλή», Δ.Ε Ανακτορίου, Δήμου  Ακτίου - Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτ/νίας» και την εκ μέρους του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας κατατιθεμένη προσφυγή του άρθρου 1 παρ.2 ν. 2501/1007 σας γνωρίζουμε τα εξής :
            Με την ως άνω πράξη η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας – Ιονίου ενέκρινε  τους περιβαλλοντικούς όρους για την ίδρυση και την λειτουργία  του έργου «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 1 MW, ιδιοκτησίας «ΧΡ. ΣΤΟΥΜΠΟΣ – ΚΛ. ΚΑΡΒΕΛΗ Ο.Ε.». 
          Κατά της ως άνω απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  ο Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας κατέθεσε  την από 16-8-2017 προσφυγή  του άρθρου 1 παρ.2 ν. 2501/1007  ενώπιον του  Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας , η οποία εσφαλμένα με την με αριθμό  πρωτ. Οικ. 41937/3-10-2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κρίθηκε ως εκπρόθεσμη.  
            Η εν λόγω προσφυγή όπως προκύπτει  από την με   αριθμό  04114500292-1 απόδειξη ( συνοδευτικό δελτίο μεταφοράς )  της εταιρείας ταχυμεταφορών με την επωνυμία ‘’ SPEEDEX’’ ( είναι στην διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερομένου )   στάλθηκε εμπρόθεσμα  στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας , αφού φέρει ημερομηνία αποστολής 17-8-2017, ήτοι εντός της προθεσμίας των 30 ημερών από την δημοσίευση, κοινοποίηση ή γνώση της προσβαλλόμενης απόφασης.
     Το εμπρόθεσμο  αποστολής της εν  λόγω  προσφυγής  επιβεβαιώνεται επί πλέον  και από το αναλυτικό ιστορικό αποστολής της ως άνω εταιρείας , ομοίως διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο  . 
           Επιπρόσθετα ,  το κείμενο της προσφυγής στάλθηκε την 23η Αυγούστου 2017 ,  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους Βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας κ.κ.  Γεώργιο Βαρεμένο  , Μαρία Τριανταφύλλου , Κώστα Καραγκούνη , Δημήτρη Κωνσταντόπουλο  , Μάριο Σαλμά  ως και τον κ.  Νικόλαο Μωραίτη  βουλευτή και δημοτικό σύμβουλο  του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, προς ενημέρωσή τους  ενώ  ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας  κ. Σωκράτης Φάμελλος   ενημερώθηκε για την υπόθεση αυτή και  το κείμενο της προσφυγής ,  την 24η Αυγούστου 2017 ομοίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου . 
            Όσον αφορά τα «γνωστά» sites και blogs που μαζί με την παρέα τους έχουν μόνο ένα σκοπό,  όχι την σωστή πληροφόρηση και κριτική αλλά την λάσπη, κατά το  “πέτα λάσπη στον ανεμιστήρα κάτι θα μείνει”,  αυτούς λοιπόν τους αφήνουμε στον πόνο τους, γιατί μην μπορώντας  να κάνουν παιγνίδια  με την δημοτική αρχή, απλά  παίζουν με την αγωνία του κάθε ανθρώπου με μοναδικό σκοπό όχι την προσφορά αλλά το να μηδενίζουν τα πάντα, αποβλέποντας στο δικό τους προσωπικό όφελος χωρίς να υπολογίζουν κανένα κόστος και πάντα εις βάρος της κοινωνίας και των απλών ανθρώπων, που λόγω της οικονομικής κρίσης, με δυσκολία τα βγάζουν πέρα τέτοια εποχή.
Γνωρίζουν επίσης πως οι Δήμοι τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης, παραμένουν όρθιοι με περικοπές των εσόδων τους της τάξεως του -65% και  με δυσκολία ανταποκρίνονται στα αιτήματα της λειτουργίας τους και της καθημερινότητας των πολιτών, σε αντίθεση με αυτούς που από την πολυτέλεια του καναπέ τους  κριτικάρουν εκ του ασφαλούς και χωρίς κόπο, μιας και η κοινωνία τους έχει αποβάλει, κρυπτόμενοι πάντα πίσω  από την ανωνυμία τους.
Επί πλέον σας κάνουμε γνωστό ότι τα  ένδικα μέσα και βοηθήματα που  ο νόμος  προβλέπει δεν έχουν εξαντληθεί και ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας προτίθεται να  καταθέσει  και  να εκδικάσει αίτηση ακύρωσης κατά της απορριπτικής υπουργικής απόφασης  με μοναδικό γνώμονα  να προασπίσει τα συμφέροντα  και τα δικαιώματα των δημοτών  του.

                                                                             Εκ του Δήμου Ακτίου  -- Βόνιτσας .