Ετικέτες

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Σύγκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ακτίου Βόνιτσας την Κυριακή 30/4/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Βόνιτσα  25-04-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ                            Αρίθ.Πρωτ: 4477
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                     
ΔΗΜΟΣ  ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ                                                  
Ταχ. Δ/νση: Βόνιτσα
Ταχ. Κώδικας: 300 02
Τηλέφωνο:2643360117-116                               ΠΡΟΣ:
FAX:26430 22556                                               1. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
                                      2. Δήμαρχο Ακτίου-Βόνιτσας 
                                                                          3. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
                                                             4. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων                                                                                                                            5. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων  
                                                                                                                
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 30 Απριλίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικά θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επέκταση δικτύου άρδευσης στην περιοχή Μάρδια Τ.Κ. Μοναστηρακίου». (από αναβολή) (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)


2.- Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση καθίζησης σε τμήμα της οδού ΓΟΥΡΓΟΥΒΛΗΣ Θυρρείου και θέση ΤΣΑΓΓΑΡΗ». (από αναβολή) (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)

3.- Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Πεζοδρόμηση εισόδου Μοναστηρακίου». (από αναβολή) (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)

4.- Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Τοποθέτηση πλακιδίων ισογείων Γυμνασίου-λυκείου Βόνιτσας». (από αναβολή) 
(Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)

5.- Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση τμήματος αγωγού Κατούνα-Κονωπίνα». (από αναβολή)
 (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)

6.- Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μοναστηρακίου». (από αναβολή) 
(Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)

7.- Ορισμός ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ για την Πράξη «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού ΧΥΤΑ 3ης ΓΕΝ Αιτωλ/νιας και εξοπλισμού συμπίεσης – μεταφοράς του Σ.Μ.Α. Αστακού». 
(από αναβολή) (Εισηγητής κ. Κατσαμπίρης)

8.- Ορισμός ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ για την Πράξη «Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». (από αναβολή) (Εισηγητής κ. Κατσαμπίρης)

9.- ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ συμπιεστή ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ BOMAG στον ΦΟΔΣΑ. (από αναβολή) (Εισηγητής κ. Κατσαμπίρης)

10.-Έκδοση έγκρισης επέμβασης για την κατασκευή του έργου Ανόρυξη νέας γεώτρησης στη θέση ΣΚΛΑΒΑΙΝΑ Δ.Ε. Παλαίρου. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

11.- Ορισμός ενός μέλους με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 3ης ΓΕΝ Αιτωλ/νίας, αποκατάσταση χωματερής Αμφιλοχίας και κατασκευής ΣΜΑ Αμφιλοχίας, αποκατάσταση χωματερής Αστακού και κατασκευή ΣΜΑ Αστακού».  (Εισηγητής κ. Κατσαμπίρης)

12.- Περί ορισμού μέλους για τη σύσταση Επιτροπής σύμφωνα με τον υπ’ αρίθ. Νόμο 2734/1999. (Εισηγητής κ. Στούπας) 
                
13.- Περί ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση άσκησης υπαίθριου εμπορίου. (Εισηγήτρια κα Πανταζή)

14.- Περί αιτήσεως για μείωση μισθώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4071/2012.  (Εισηγητής κ. Στούπας) 

15.- Περί αντικατάστασης μέλους του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.(Εισηγητής κ. Στούπας) 

16.- Απευθείας ανταλλαγή ακινήτου ιδιοκτησίας αφών Μασούρα με ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου στο ΟΤ Γ71Α, και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

17.-Λήψη απόφασης για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας σε τρίτους. (από αναβολή) (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

18.- Περί έγκρισης διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» και έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

19.- Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου και καταβολής εξόδων κίνησης. (Εισηγητής κ. Στούπας)
20.- Επιλογή ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για τις Ηλεκτρονικές Πληρωμές με την χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας και ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ Δημάρχου για την υπογραφή Σύμβασης. (από αναβολή) (Εισηγητής κ. Στούπας)
21.- Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (Εισηγητής κ. Στούπας) 

                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                           ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ 

* Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στους αρμόδιους Υπαλλήλους.