Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

Καταβολή Οικογενειακών Επιδομάτων έτους 2015 ΟΓΑΟικογενειακά Επιδόματα (Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και Ειδικό Επίδομα
Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών) εκκρεμών αιτήσεων (A21) του έτους
2015, που ελέγχθηκαν μέχρι 11-4-2016 από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ .
Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των 10.211.706 €...

Χρήσιμες πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ
 ( www . oga . gr ) όπου υπάρχει η ένδειξη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΓΑ, στην ενότητα «Υπηρεσίες προς το Κοινό», στο πεδίο «Πληροφορίες Οικογενειακών
Επιδομάτων».

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ