Ετικέτες

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

Καταβολή Οικογενειακών Επιδομάτων έτους 2015 ΟΓΑΟικογενειακά Επιδόματα (Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και Ειδικό Επίδομα
Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών) εκκρεμών αιτήσεων (A21) του έτους
2015, που ελέγχθηκαν μέχρι 11-4-2016 από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ .
Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των 10.211.706 €...

Χρήσιμες πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ
 ( www . oga . gr ) όπου υπάρχει η ένδειξη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΓΑ, στην ενότητα «Υπηρεσίες προς το Κοινό», στο πεδίο «Πληροφορίες Οικογενειακών
Επιδομάτων».

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ