Ετικέτες

Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

20 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ.Ε

Πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων ως προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών με τους κατωτέρω κλάδους/ειδικότητες ανά περιφερειακή ενότητα, εγκρίθηκαν απο το Π.Σ σύμφωνα με  εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης κ. Δημητρίου Δριβίλα και συγκεκριμένα ως εξής :
Για τις Υπηρεσίες της Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  1 ΠΕ Γεωπόνων  1 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (ειδικότητας οικονομολόγου)  1 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (ειδικότητας λογιστή)
Για τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  1 ΠΕ Tοπογράφων Μηχανικών 1 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών  1 ΠΕ Γεωπόνων  1 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (ειδικότητας διοίκησης και οικονομίας)  2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 

Για τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας  1 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με πτυχίο Οικονομικού (ειδικότητας οικονομολόγου)  1 ΠΕ Κτηνιάτρων  1 ΠΕ Ψυχολόγων  1 ΤΕ Πληροφορικής  2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
Για τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας  1 ΠΕ Κτηνιάτρων  1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  1 ΠΕ Νομικής