Ετικέτες

Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018

Εκδόθηκε και αναρτήθηκε η προκήρυξη για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού έτος 2018-2019

Εκδόθηκε και αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο, ΦΕΚ 2047/ Β΄/06.06.2018 – ( ΑΔΑ.Ψ2ΔΚ4653ΠΩ-Χ6Ρ) η Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το Ακαδημαικό έτος 2018-2019.
Ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων Σπουδαστών/στριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. ανέρχεται σε 1309 Έλληνες σπουδαστές/στριες.(741 Πλοίαρχοι και 568 Μηχανικοί).
Υπάρχουν 2 ημερομηνίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης, ανάλογα με την κατηγορία. Η πρώτη, από 11.06.18 έως την 12.07.18 και η δεύτερη από 11.06.18 έως την 09.08.18.
agriniotimes