Ετικέτες

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018

Ψευτοζημιές «κόβουν» τις επιδοτήσεις των κτηνοτρόφων

Αντίο στην εξισωτική αποζηµίωση πρέπει να πουν όσοι δικαιούχοι καταδικαστούν ότι διέπραξαν αγροζηµία, ακόµη και πταισµατικού χαρακτήρα, όπως αποκαλύπτει το ρεπορτάζ της εφημερίδας Agrenda, καθώς οι δηµόσιοι κατήγοροι των ∆ασικών Υπηρεσιών, υποχρεούνται από το Νόµο να κοινοποιούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ κάθε καταδικαστική απόφαση σε βάρος τους.
Ο αποκλεισµός από τις ενισχύσεις ισχύει στην περίπτωση που κάποιος κτηνοτρόφος ορεινής ή µειονεκτικής περιοχής προκαλέσει ζηµιά (π.χ. αφήσει ανεξέλεγκτα τα ζώα του να βοσκήσουν σε διπλανή εκµετάλλευση) ακόµη και κάτω από τα 600 ευρώ και καταδικαστεί γι’ αυτή από το δικαστήριο, ενώ αξίζει να σηµειωθεί πως η πληρωµή των ενισχύσεων στα πλαίσια του µέτρου 211 και 212 του ΠΑΑ αναστέλλεται από τη στιγµή που θα ασκηθεί δίωξη σε βάρος του. Για να γίνει αυτό βέβαια πρέπει οι κατά τόπους δασικές υπηρεσίες να κοινοποιούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ κάθε καταδίκη ή καταγγελία.
«Η νοµοθεσία δεν είναι καινούργια αλλά πατάει σε Κοινή Απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονοµίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του 2008. Βέβαια, η πλειοψηφία των δασικών υπηρεσιών στη χώρα δεν το γνώριζε καν και αυτό φαίνεται από τα τηλεφωνήµατα που δέχοµαι τον τελευταίο καιρό», επισηµαίνει στην Agrenda η Αργυρώ Λουπάκη, δηµόσια κατήγορος από πλευράς της ∆ασικής Υπηρεσίας Χανίων, για να προσθέσει πως: «Όπως ορίζει η νοµοθεσία πλέον κοινοποιούµε στον ΟΠΕΚΕΠΕ κάθε απόφασή µας. Αυτό ξεκίνησε από πέρυσι, εποµένως από του χρόνου πολλοί κτηνοτρόφοι δεν θα λαµβάνουν την επιδότηση που λάµβαναν µέχρι σήµερα».
Για να αντιληφθεί κανείς το µέγεθος του προβλήµατος, αρκεί να σηµειωθεί πως περισσότερες από 150 υποθέσεις µε αγροζηµίες, µικρές ή µεγάλες από αιγοπρόβατα φτάνουν στα δικαστήρια των Χανίων ετησίως, ενώ υπάρχουν και χρονιές που ξεπερνούν τις 200. Τέτοια περιστατικά παρατηρούνται καθηµερινά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, µε τους παρανοµούντες να επωφελούνται ενµέρει και από το ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, για να καταβάλλει τέτοιου είδους ενισχύσεις ζητά καθαρό ποινικό µητρώο, το οποίο δεν λερώνεται από µια καταδίκη σε πταίσµα. Με τη διάσταση που ‘χει πάρει το θέµα και τη σκληρή γραµµή των δασαρχείων, ενδέχεται χιλιάδες κτηνοτρόφοι να χάσουν τα δικαιούµενα ποσά.
Απώλεια ενισχύσεων λόγω εκπρόθεσµης απογραφής ζωικών
Οι απογραφές του ζωικού κεφαλαίου στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί δεσµευτικά ως τις 15 ∆εκεµβρίου, ώστε να µη θεωρηθούν εκπρόθεσµες, φέρνοντας διοικητικές κυρώσεις και επιπτώσεις στις επιδοτήσεις. Σχετικά µε τη διαδικασία απογραφής του ζωικού κεφαλαίου, από φέτος, η απογραφή γίνεται είτε:
α) µε την προσέλευση του κατόχου στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, όπως συνέβαινε έως σήµερα, είτε β) µε τη χρήση ψηφιακής εφαρµογής που έχει τεθεί σε λειτουργία από το υπουργείο στη διεύθυνση http://e-services.minagric.gr. Στη δεύτερη περίπτωση, ο κάτοχος των αιγοπροβάτων συµπληρώνει τα στοιχεία του στη φόρµα που εµφανίζεται στην ανωτέρω διεύθυνση και του αποστέλλονται µε e-mail κωδικοί πρόσβασης, µε τους οποίους υποβάλει τα απογραφικά στοιχεία.

Αλέξανδρος Μπίκας
www.agronews.