Ετικέτες

Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ -ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ                                                            Α  Ν   Α   Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η
Από την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με την κατανάλωση του νερού:
«Λόγω υπερκατανάλωσης νερού εν καιρώ υψηλών θερμοκρασιών παρακαλείσθε όπως χρησιμοποιείτε το νερό αποκλειστικά και μόνο για ύδρευση και όχι για κατανάλωση αναγκών άρδευσης (πότισμα, πλύσιμο δρόμων, αυτοκινήτων κλπ).
Η ορθολογική κατανάλωση των αναγκαίων ποσοτήτων ανά κάτοικο έχει την έννοια της αποφυγής της άσκοπης κατανάλωσης ποσοτήτων νερού. Αυτό πέραν της οφειλόμενης κοινωνικής μας υπευθυνότητας ως προς τη χρήση του νερού, συμβάλλει και στην μείωση του κόστους ύδρευσης των νοικοκυριών.
Η παρατηρούμενη υπερκατανάλωση νερού, κυρίως τις απογευματινές ώρες, μπορεί να οδηγήσει σε απορύθμιση του δικτύου ύδρευσης.
Για το λόγο αυτό συνιστάται ο περιορισμός της χρήσης νερού στα απολύτως απαραίτητα επίπεδα, καθώς και ο δραστικός περιορισμός της κατανάλωσης νερού για πότισμα».

Εκ του Δήμου