Ετικέτες

Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

Πληρωμές 18,781 εκατ. από ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε σειρά πληρωμών προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ για διάφορα μέτρα, προγράμματα και δράσεις.
Από τις 28/03/2017 έως τις 30/03/2017 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 3.246.923,62 €.
Αναλυτικά ο σχετικός κατάλογος: PAYMENTS_OPEKEPE_28032017-30032017
Από τις 22/03/2017 έως τις 27/03/2017 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 7.407.977,63 €
Αναλυτικά ο σχετικός κατάλογος: PAYMENTS_OPEKEPE_22032017-27032017
Από τις 31/03/2017 έως τις 05/04/2017 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 8.128.755,03 €.
Αναλυτικά ο σχετικός κατάλογος: PAYMENTS_OPEKEPE_31032017-05042017
e-ea.gr