Ετικέτες

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Απαγορεύσεις Θήρας Λόγω Χιονοπτώσεων Στην Αιτωλοακαρνανία

Απαγορεύεται σύμφωνα με σχετική απόφαση το κυνήγι κατά τη διάρκεια χιονοπτώσεων και κάλυψης του εδάφους με χιόνι. Θηροφύλακες θα πραγματοποιούν ελέγχους
Η απόφαση πάρθηκε, λαμβάνοντας υπόψιν την ανάγκη προστασίας του Θηραματικού κεφαλαίου της περιφερειακής ενότητας Αιτω/νίας, κατά τη διάρκεια χιονοπτώσεων και κάλυψης του εδάφους με χιόνι, διότι η αμυντική ικανότητα των θηραμάτων μειώνεται σημαντικά.
Σύμφωνα με την απόφαση “Απαγορεύουμε την θήρα, όλων των ειδών της άγριας πανίδας, εντός ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο 2018-2019, στην περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων (διάρκειας και έντασης) με κύριο χαρακτηριστικό την χιονόπτωση και τον ολικό παγετό, εξαιτίας των οποίων, τα θηράματα καθίστανται ευάλωτα και ανήμπορα να αναπτύξουν τις ικανότητες άμυνας και διαφυγής ως δικαίωμα αρχής στα πλαίσια άσκησης της θήρας.Περαιτέρω, στις περιπτώσεις ύπαρξης χιονοσκεπών εκτάσεων απαγορεύεται η άσκηση θήρας σε απόσταση διακοσίων (200) μέτρων από τις εκτάσεις αυτές.
www.agriniosite.gr