Ετικέτες

Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020

Σύμφωνη με τη νέα περιβαλλοντική νομοθεσία η λειτουργία του ΧΥΤΑ Παλαίρου

Τη διαδικασία Χωροθέτησης και Ανανέωσης της λειτουργίας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων Παλαίρου υπέγραψε ο αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας Λάμπρος Δημητρογιάννης. Ο ΧΥΤΑ πλέον θα λειτουργεί με αναβαθμισμένα περιβαλλοντικά κριτήρια, σύμφωνα και με τη νέα περιβαλλοντική νομοθεσία.
“Το τελευταίο διάστημα, σε συνεργασία και με τον πρόεδρο του τοπικού ΧΥΤΑ κ. Κασόλα Θανάση, εργαστήκαμε εντατικά προκειμένου να επιταχύνουμε τις διαδικασίες, ώστε ο ΧΥΤΑ Παλαίρου να λειτουργεί ως ένα ποιοτικό σύστημα περιβαλλοντικών υποδομών”, αναφέρει ο κ. Δημητρογιάννης.
Επρόκειτο εξάλλου για προαπαιτούμενο βήμα προκειμένου να διευκολυνθεί και το νέο έργο που δρομολογείται, και έχει εντάξει ο Περιφερειάρχης N. Φαρμάκης, συνολικού προϋπολογισμού 4,4 εκ. ευρώ και περιλαμβάνει έργα επέκτασης του ΧΥΤ 3ης Γ.ΕΝ. Αιτωλοακαρνανίας με τρία νέα κύτταρα, συνολικής χωρητικότητας 480.000 τόνων στερεών αποβλήτων.
Έργο που αφορά μεταξύ άλλων τη στεγάνωση του πυθμένα και των πρανών και άλλες τεχνικές εργασίες με τις οποίες επιτυγχάνεται η αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας της υφιστάμενης δεξαμενής στραγγισμάτων και δίνεται η δυνατότητα σταδιακής επεξεργασίας των συσσωρευμένων στραγγισμάτων από πλημμυρικά φαινόμενα, αποτρέποντας την ανακυκλοφορία τους στο σώμα του ΧΥΤ ως ανεπεξέργαστα.
Υπέγραψα σήμερα ως αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης τη διαδικασία Χωροθέτησης και Ανανέωσης της λειτουργίας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων Παλαίρου, που πλέον θα λειτουργεί με αναβαθμισμένα περιβαλλοντικά κριτήρια, σύμφωνα και με τη νέα περιβαλλοντική νομοθεσία.
Το τελευταίο διάστημα, σε συνεργασία και με τον πρόεδρο του τοπικού ΧΥΤΑ κ. Κασόλα Θανάση, εργαστήκαμε εντατικά προκειμένου να επιταχύνουμε τις διαδικασίες, ώστε ο ΧΥΤΑ Παλαίρου να λειτουργεί ως ένα ποιοτικό σύστημα περιβαλλοντικών υποδομών!
Είναι επίσης και το προαπαιτούμενο βήμα προκειμένου να διευκολυνθεί και το νέο έργο που δρομολογείται, και έχει εντάξει ο Περιφερειάρχης N. Φαρμάκης, συνολικού προϋπολογισμού 4,4 εκ. ευρώ και περιλαμβάνει έργα επέκτασης του ΧΥΤ 3ης Γ.ΕΝ. Αιτωλοακαρνανίας με τρία νέα κύτταρα, συνολικής χωρητικότητας 480.000 τόνων στερεών αποβλήτων και αφορά μεταξύ άλλων τη στεγάνωση του πυθμένα και των πρανών και άλλες τεχνικές εργασίες με τις οποίες επιτυγχάνεται η αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας της υφιστάμενης δεξαμενής στραγγισμάτων και δίνεται η δυνατότητα σταδιακής επεξεργασίας των συσσωρευμένων στραγγισμάτων από πλημμυρικά φαινόμενα, αποτρέποντας την ανακυκλοφορία τους στο σώμα του ΧΥΤ ως ανεπεξέργαστα.
Καθημερινά εργαζόμαστε για καλύτερη ποιότητα ζωής σε όλους!
https://www.agrinionews.gr/