Ετικέτες

Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Μελέτη αντικατάστασης τμημάτων εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Κατούνας και Τρύφου με απευθείας ανάθεση