Ετικέτες

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016

Πρόστιμο στο ΧΥΤΑ Στράτου λόγω ρύπανσης !

Πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ επιβλήθηκε με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος στον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης του ΧΥΤΑ Στράτου, λόγω ρύπανσης και πιθανής υποβάθμισης του περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΑγρίνιοCulture.gr το πρόστιμο αφορά αυτοψίες που έγιναν το 2013 και 2014 -πριν αναλάβει η σημερινή διοίκηση του Συνδέσμου Διαχειρίσης του ΧΥΤΑ Στράτου- από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας & Περιβάλλοντος (Κ.ΕΠ.ΠΕ) και στις οποίες διαπιστώθηκαν μεταξύ άλλων επιφανειακή διαρροή στραγγισμάτων, καθώς και ρύπανση του παρακείμενου ρέματος, όπως αποδείχθηκε από χημική ανάλυση δείγματος επιφανειακού νερού, ελλιπή συντήρηση της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων και μη τεκμηρίωση της συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού και ορθής λειτουργίας της μονάδας, μη αποκατάσταση του κυττάρου Κ1 σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, μη τεκμηριωμένη παρακολούθηση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, όπως επιβάλλεται από την αδειοδότηση και τον κανονισμό λειτουργίας και τέλος το ότι δεν εφαρμόζεται επεξεργασία και αφυδάτωση της λάσπης ως ορίζεται από τους όρους λειτουργίας.

Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι σε πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αγρινίου απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε το «Ανυπότακτο Αγρίνιο», με αφορμή τοδημοσίευμα και σχετικές φωτογραφίες του ΑγρίνιοCulture.gr, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχείρισης του ΧΥΤΑ Π. Στούπας απάντησε ότι ο ΧΥΤΑ Στράτου λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου. Μίλησε ωστόσο γενικά για δυσλειτουργίες και εικόνα εγκατάλειψης του ΧΥΤΑ από την προηγούμενη όμως διοίκηση. Ακόμη και αν ήθελε κανείς δεχθεί να δεχθεί τους ισχυρισμούς του κ. Στούπα, πως πια όλα βαίνουν καλώς με το ΧΥΤΑ, προκαλεί εντύπωση γιατί, ενώ γνώριζε, απέκρυψε την ύπαρξη του προστίμου από την Περιφέρεια… Στις 11 Ιουλίου στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αγρινίου ο κ. Στούπας απαντούσε ότι όλα βαίνουν καλώς στο ΧΥΤΑ όμως ένα μήνα νωρίτερα στις 13 Ιουνίου το Δ.Σ του Συνδέσμου του ΧΥΤΑ συνεδρίαζε (δείτε εδώ την απόφαση) για να αποφασίσει για τον ορισμό δικηγόρου για την προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο κατά της απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη για την επιβολή προστίμου. Ενωμεταξύ το πρόστιμο επιβλήθηκε από τον περασμένο Μάιο καθώς φέρει αριθ.πρωτ. 125496/2602Κ95..2013/16-05-2016.
Το γιατί ο πρόεδρος του ΧΥΤΑ απέφυγε να αναφερθεί στο πρόστιμο που επιβλήθηκε πρόσφατα και αφορά όμως όχι τη δική του περιόδο, είναι κάτι μάλλον ανεξήγητο… Ως ΑγρίνιοCulture.gr, ως οφείλουμε, παραθέτουμε την γραπτή απάντηση του κ. Π. Στούπα που κατατέθηκε στο δημοτικό συμβούλιο, και από εκεί και πέρα καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του για το ποιος λέει ψέματα και το ποιος δημοσιεύει ψεύτικες φωτογραφίες….
Απάντηση ΦοΔΣΑ σε ερώτηση της παράταξης «Ανυπότακτο Αγρίνιο» για το ΧΥΤΑ Στράτου
Ως απάντηση της ερώτησης που κατέθεσε η Δημοτική Παράταξη ««Ανυπότακτο Αγρίνιο-Λαϊκή Συνέλευση» με θέμα τον βιολογικό καθαρισμό του ΧΥΤΑ Στράτου, την «επικινδυνότητα» των «λυμάτων» για τη δημόσια υγεία και τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής και του Συνδέσμου για τα συγκεκριμένα «προβλήματα», θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι:
1. O ΧΥΤΑ Στράτου, επί της δικής μας διοίκησης, λειτουργεί και θα συνεχίσει να λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κατασκευής και λειτουργίας. Το έργο έχει παραληφθεί κανονικά και λειτουργεί απρόσκοπτα Ελέγχουμε και θα συνεχίσουμε να ελέγχουμε και να επιτηρούμε τον ΧΥΤΑ, έχοντας ως προτεραιότητά μας τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
2. Το έργο παρουσιάζει πλέον μορφή σύγχρονης μονάδας διάθεσης αποβλήτων σε αντίθεση με την εικόνα εγκατάλειψής του κατά την προηγούμενη περίοδο, με την προηγούμενη διοίκηση, και ο στόχος μας είναι να το εξελίξουμε και να το αναπτύξουμε στον μέγιστο βαθμό.
3. Ως εκ τούτου, τα επιχειρήματα που επικαλείται το Ανυπότακτο Αγρίνιο αναπαράγοντας δημοσίευμα υπό τον τίτλο «Διαρροή στραγγισμάτων στον ΧΥΤΑ Στράτου», δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και η φωτογραφία που το συνοδεύει είναι παλαιά. Το ίδιο κι αυτές που είδαν το φως σε μεταγενέστερα δημοσιεύματα σε τοπικές ιστοσελίδες. Έχετε στην διάθεσή σας σας καινούριες φωτογραφίες που αποδεικνύουν την σημερινή κατάσταση. Τονίζεται ότι δεν υπάρχει σχηματισμός ιζημάτων από λύματα ή άλλες αποθέσεις. Ο αγωγός που εικονίζεται σε μία από τις φωτογραφίες των δημοσιευμάτων, είναι η έξοδος όμβριων υδάτων. Σε περιπτώσεις βροχής παρασύρονται φερτά υλικά (λάσπη, χώματα κλπ) τα οποία κάνουν αδιαυγές το νερό. Τάπες ή ότι άλλο αναφέρεται δεν υπάρχει, δεν αναφέρεται σε καμιά μελέτη και δεν έχει βρεθεί τίποτα από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες είτε του Δήμου είτε της Περιφέρειας. Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να «ανοίγουν οι τάπες όταν βρέχει ούτε όταν δεν βρέχει, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχουν τάπες.
4. Στις φωτογραφίες που σας μοιράστηκαν φαίνεται αυτοφυής υγιείς βλάστηση (πλάτανος), καθαρό νερό στο οποίο φαίνεται η ανάπτυξη από μικροφυκια (καφέ, σκούρο πράσινο χρώμα) τα οποία δίνουν λανθασμένη εικόνα για την ποιότητα των υδάτων.
5. Όταν συγκροτήθηκε ο ΦοΔΣΑ σε σώμα, στις 19/11/2014, διαπιστώσαμε στο ΧΥΤΑ εικόνα εγκατάλειψης. Αυτή οφείλονταν κυρίως στην τεράστια οικονομική οφειλή προς την Κ/ξια , η οποία με την σειρά της δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Η αδυναμία εκτέλεσης της Κ/ξιας οφείλονταν στο ότι δεν υπήρχε τεχνική επίβλεψη, δεν υπήρχε επαρκής διοικητική διάρθρωση στον Φορέα, με λίγα λόγια δεν υπήρχε διοίκηση στον ΦοΔΣΑ για να λειτουργήσει το ΧΥΤΑ.
6. Ο βιολογικός καθαρισμός παρουσίαζε παλαιοτέρα πολλές δυσλειτουργίες οι οποίες αποκατασταθήκαν όλες και πλήρως . Η μονάδα του βιολογικού καθαρισμού λειτουργεί σήμερα πλήρως και επαρκώς.
7. Η αναφορά περί λυμάτων αντικρούεται από τις αναλύσεις του τμήματος υδροοικονομίας της ΠΔΕ στις 24/5/2016 που αποδεικνύουν το αντίθετο, τόσο στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα όσο και στις επιφανειακές απορροές .Η συνεργασία μας με την υπηρεσία(Υδροοικονομίας) είναι και θα είναι τακτική και στο μέλλον και θα σας παρουσιάζουμε στοιχεία για την ποιότητα των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων στο ΧΥΤΑ. Δυστυχώς στο παρελθόν καμία, μα καμία ανάλογη ενέργεια δεν είχε γίνει.
8. Από την ανάληψη των καθηκόντων μας έως σήμερα έχουμε προβεί στα εξής για την ορθή λειτουργία του ΧΥΤΑ συμφωνά με τους περιβαλλοντικούς όρους:
– Μελέτες για τελική αποκατάσταση του Κ1 αλλά και του μελλοντικού Κ2
– Παραλαβή γεωσυνθετικών υλικών και γεωυφασμάτων για το Κ1 (8-6-2016)
– Προγραμματισμός εργασιών για την υλοποίηση εργασιών της τελικής αποκατάστασης του Κ1
– Οργάνωση με τους τομείς καθαριότητας των Δήμων για την αρτιότερη και εύρυθμη λειτουργία του .
– Ολική αποκατάσταση βλαβών στον βιολογικό καθαρισμό του ΧΥΤΑ
– Έναρξη λειτουργίας μονάδας βιοαερίου και παρακολούθησης αέριων ρύπων
– Ανανέωση ΑΕΠΟ (απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων) και άδειας λειτουργίας του ΧΥΤΑ.
– Έναρξη διαδικασίας δημοπράτησης νέου αναδόχου λειτουργίας του ΧΥΤΑ (τεύχη δημοπράτησης, νομικός έλεγχος, τεχνικός έλεγχος)
– Συγκρότηση ομάδα επίβλεψης από μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγρινίου, όπως αναφέρετε στην ΕΣΥ παράγραφος 2.4 της σύμβασης μεταξύ αναδόχου και φορέα. Η Ομάδα επίβλεψης διαπίστωσε τις ελλείψεις οι οποίες έχουν αποκατασταθεί πλήρως.
9. Όσον αφορά το θέμα της διακοπής της οριστικής παραλαβής του έργου, (16-10-2014) σας αναφέρουμε ότι η παραλαβή έχει ολοκληρωθεί κανονικά και απρόσκοπτα (3-8-2015) παρουσία του προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών έργου περιφερειακής ενότητας Αιτ/νιας, στην οποία υπήρχε πλήρη συμμόρφωση σε όλες τις παρατηρήσεις, κατόπιν των ενεργειών της διοίκησης του ΦοΔΣΑ.
10. Όσον αφορά τον κορεσμό του ΧΥΤΑ, όπως αναληθώς υποστηρίζεται, υπάρχει η εκτίμηση του τεχνικού συμβούλου κ. Τσιλιγιάννη, για υπόλοιπο ζωής 6,5 έτη, ενώ η Κ/ξια εκτιμά το υπόλοιπο ζωής σε 7,23 έτη. Αναφέρουμε ότι στην μελέτη κατασκευής προβλέπεται συνολικός χρόνος 7,5 έτη. Άρα το έργο έχει κατασκευασθεί και λειτουργεί επιτυχώς ξεπερνώντας τις προσδοκίες της μελέτης.
Συνοψίζοντας:
Ο ΧΥΤΑ επί της δικής μας διοίκησης λειτουργεί και θα συνεχίσει να λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κατασκευής και λειτουργίας. Θα συνεχίσουμε να ελέγχουμε και να επιτηρούμε το ΧΥΤΑ , διαφυλάσσοντας το περιβάλλον και την δημόσια υγεία. Δεν διαπιστώνεται πλέον η εικόνα εγκατάλειψης του ΧΥΤΑ όπως με την προηγούμενη διοίκηση. Το έργο παρουσιάζει μορφή σύγχρονης μονάδας διάθεσης αποβλήτων και ο στόχος μας είναι να το εξελίξουμε και να το αναπτύξουμε στον μέγιστο βαθμό.
Πηγή: agrinioculture.gr ,  agrinio24.com