Ετικέτες

Σάββατο, 20 Ιουνίου 2020

Πως διαμορφώνεται ο μειωμένος ΕΝΦΙΑ σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ναύπακτο

Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών κατέθεσε στη Βουλή διάταξη, με την οποία διασφαλίζεται ότι για ίδιας αξίας ακίνητη περιουσία το ύψος του αναλογούντος ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα είναι ίδιο με πέρυσι (με φυσιολογική εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις στις οποίες λόγω προσθήκης ενός έτους στην παλαιότητα ενός ακινήτου εφαρμόζεται φέτος μικρότερος συντελεστής παλαιότητας που μειώνει τον φόρο).
Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 35 του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή:
1) Χορηγούνται και για το έτος 2020 οι ίδιες ακριβώς μειώσεις που χορηγήθηκαν και κατά το έτος 2019 στο συνολικό ποσό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας τους, με σκοπό ο ΕΝΦΙΑ του 2020 να παραμείνει στα επίπεδα με τον ΕΝΦΙΑ του 2019. Βάσει, ειδικότερα, της διάταξης αυτής, και για το έτος 2020 θα χορηγείται μείωση (έκπτωση) 10%-30% στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων που προκύπτει από την εφαρμογή των προβλεπόμενων κλιμάκων και συντελεστών. Η μείωση (έκπτωση) θα κλιμακώνεται σε ποσοστά αντιστρόφως ανάλογα με τη συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας, η οποία υπόκειται σε φόρο, ως εξής:
α) μείωση 30% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ,
β) μείωση 27% για αξία ακίνητης περιουσίας πάνω από εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ και μέχρι εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ,
γ) μείωση 25% για αξία ακίνητης περιουσίας πάνω από εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ και μέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ,
δ) μείωση 20% για αξία ακίνητης περιουσίας πάνω από ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ και μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ,
ε) μείωση 10% για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ.
Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας της παρούσας παραγράφου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.
2) Επεκτείνεται και για το έτος 2020 η απαλλαγή των αγροτεμαχίων των φυσικών προσώπων από τον συμπληρωματικό ΕΝ.Φ.Ι.Α..
Πως διαμορφώνεται το κατώτερο και το ανώτερο ποσό ΕΝΦΙΑ 2020 (με βάση την κατώτερη και την ανώτερη τιμή ζώνης ανά τ.μ.)
Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι για ακίνητη περιουσία μέχρι 60.000 ευρώ με βάση την κατώτερη και την ανώτερη τιμή ζώνης ανά τ.μ. ο ΕΝΦΙΑ διαμορφώνεται από 174,2 έως 180,43 ευρώ. Για ακίνητη περιουσία αξίας 60.001-70.000 ευρώ από 181,67 έως 188,16ευρώ. Για ακίνητη περιουσία αξίας 70.001-80.000 ευρώ από 186,65 έως 193,31 ευρώ.Για ακίνητη περιουσία αξίας 80.001-1.000.000 ευρώ από 199,09 έως 206,2 ευρώ.Για ακίνητη περιουσία αξίας πάνω από 1.000.000 ευρώ από 223,98 έως 231,98 ευρώ.
Ενώ στη Ναύπακτο για ακίνητη περιουσία μέχρι 60.000 ευρώ με βάση την κατώτερη και την ανώτερη τιμή ζώνης ανά τ.μ. ο ΕΝΦΙΑ διαμορφώνεται από 174,2 έως 230,2 ευρώ. Για ακίνητη περιουσία αξίας 60.001-70.000 ευρώ από 181,67 έως 240,06 ευρώ. Για ακίνητη περιουσία αξίας 70.001-80.000 ευρώ από 186,65 έως 246,64ευρώ. Για ακίνητη περιουσία αξίας 80.001-1.000.000 ευρώ από 199,09 έως 263,08 ευρώ. Για ακίνητη περιουσία αξίας πάνω από 1.000.000 ευρώ από 223,98 έως 295,97 ευρώ.
Παράδειγμα
Πως διαμορφώνεται το κατώτερο και το ανώτερο ποσό εν.φ.ι.α. 2020 (με βάση την κατώτερη και την ανώτερη τιμή ζώνης ανα τ.μ.), για διαμέρισμα 100 τ.μ., 1ου ορόφου, παλαιότητας 15 ετών, με πρόσοψη σε ένα δρόμο
Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι για ακίνητη περιουσία μέχρι 60.000 ευρώ με βάση την κατώτερη και την ανώτερη τιμή ζώνης ανά τ.μ. ο ΕΝΦΙΑ διαμορφώνεται από 217,76 έως 225,53ευρώ. Για ακίνητη περιουσία αξίας 60.001-70.000 ευρώ από 227,09 έως 235,2ευρώ. Για ακίνητη περιουσία αξίας 70.001-80.000 ευρώ από 233,31 έως 241,64ευρώ.Για ακίνητη περιουσία αξίας 80.001-1.000.000 ευρώ από 248,86 έως 257,75ευρώ.Για ακίνητη περιουσία αξίας πάνω από 1.000.000 ευρώ από 279,97 έως 289,97ευρώ.
Ενώ στη Ναύπακτο για ακίνητη περιουσία μέχρι 60.000 ευρώ με βάση την κατώτερη και την ανώτερη τιμή ζώνης ανά τ.μ. ο ΕΝΦΙΑ διαμορφώνεται από 217,76έως 287,75ευρώ. Για ακίνητη περιουσία αξίας 60.001-70.000 ευρώ από 227,09έως 300,08ευρώ. Για ακίνητη περιουσία αξίας 70.001-80.000 ευρώ από 233,31 έως 308,3 ευρώ. Για ακίνητη περιουσία αξίας 80.001-1.000.000 ευρώ από 248,86 έως 328,86 ευρώ. Για ακίνητη περιουσία αξίας πάνω από 1.000.000 ευρώ από 279,97 έως 369,96ευρώ.