Ετικέτες

Σάββατο, 2 Ιουλίου 2016

«ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ/ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων περιοχών που επλήγησαν από τον σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015»


Εκδόθηκε η  ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΥΑ)  με θέμα «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ/ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ για την κάλυψη δαπανών  στέγασης  κατοίκων περιοχών που επλήγησαν από τον σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015»
Για την ενημέρωση σας για τις προϋποθέσεις ανατρέξτε στον διαδικτυακό χώρο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην απόφαση με 
ΑΔΑ: ΨΤΜΘ4653ΟΞ-Π9Ν  ή στην Ιστοσελίδα του  Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας (www.aktiovonitsa.gov.gr)
Υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους  έως   05/12/2016
Εκ του Δήμου ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ