Ετικέτες

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2016

ΚΑΤΟΥΝΑ: Ξεκίνησαν οι εγγραφές & επανεγγραφές στο ΚΔΑΠ Μεδεωνος, τα δικαιολογητικά που χρειάζονται

Ξεκίνησαν οι Εγγραφές και επανεγγραφές παιδιών στο Κ.Δ.Α.Π. Μεδεώνος  απο σήμερα 12/7/2016 έως 29/7/2016
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ 2016 - 2017
ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΓΙΑ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ
1) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3) Εκκαθαριστικο σημείωμα τής εφορίας (εισοδήματα 1/1/2015 έως 31/12/2015).
ΑΝΕΡΓΕΣ ΜΗΤΈΡΕΣ
1) Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας
2) Βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης
ΜΙΣΘΩΤΈΣ ΜΗΤΈΡΕΣ
1) Αναγγελία πρόσληψης
2) Βεβαίωση εργοδότη με ημερομηνία μετά τις 12/7/20016 που να αναφέρει ότι εργάζεται μέχρι σήμερα καθώς και το είδος απασχόλησης ((μερική ή πλήρης, ορισμένου ή αορίστου χρόνου)
ΜΗΤΈΡΕΣ ΜΕ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΟΓΑ
1) Βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΓΑ με ημερομηνία έκδοσης τελευταίου έτους ή ασφαλιστική ενημερότητα
ΜΗΤΈΡΕΣ ΜΕ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΟΑΕΕ
1) Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης επιτηδευματος στην ΔΟΥ
2) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές
3) Υπεύθυνη δήλωσή περί μή διακοπής της άσκησης επαγγέλματος και επικύρωση της δήλωσης στα ΚΕΠ