Ετικέτες

Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο προχώρησε στην Αγιοκατάταξη του Αγίου Βλασίου του Ακαρνάνα
http://www.amen.gr/