Ετικέτες

Σάββατο, 20 Αυγούστου 2016

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ: Μπαίνει το …νερό στο αυλάκι!!!

Η τραγική οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα, αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, δεν μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστους και τους Δήμους της χώρας και κατ επέκταση και τον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας.  Η χρηματοδότηση από την κρατική εξουσία αποτελεί πλέον παρελθόν με αποτέλεσμα όλοι οι Δήμοι να ψάχνουν άλλες πηγές εσόδων για να ανταπεξέλθουν στις μεγάλες οικονομικές υποχρεώσεις που είναι αναγκασμένοι να φέρουν εις πέρας. 
Σε ότι αφορά τον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας η κατάσταση πλέον αντιμετωπίζεται πολύ δύσκολα. Οι υποχρεώσεις που τρέχουν για τον Δήμο μας είναι πάρα πολλές και πλέον θα πρέπει να καλυφθούν από ιδίους πόρους για τον λόγο που αναφέραμε παραπάνω. Μία από τις πηγές εσόδων για τον Δήμο μας είναι και οι λογαριασμοί της ύδρευσης και της αποχέτευσης. 
Τα προηγούμενα χρόνια είχε παρατηρηθεί το φαινόμενο πολλοί να μην μπαίνουν καν στον κόπο να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους με αποτέλεσμα τα ποσά που χρωστάνε στον Δήμο, μαζί με τις προσαυξήσεις να φτάνουν σε μεγάλα ύψη. Τα προηγούμενα χρόνια και όσο ο Δήμος είχε έσοδα από την κρατική επιχορήγηση, το θέμα αυτό μπορούμε να πούμε πως είχε …ξεχαστεί, αλλά πλέον τώρα ήρθε και πάλι στο προσκήνιο. 

Ήδη οι αρμόδιες αρχές του Δήμου έχουν αποστείλει στους οφειλέτες ειδοποιήσεις που τους καλούν να προβούν σε τακτοποίηση των λογαριασμών τους. Το έγγραφο αυτό αναφέρει τα παρακάτω: 
«Όπως προκύπτει από τα τηρούμενα στην υπηρεσία μας στοιχεία, έχετε στο Δήμο μας βεβαιωμένες οφειλές από τέλη ύδρευσης. Επειδή μέχρι και σήμερα δεν έχετε τακτοποιήσει τις οφειλές σας, παρακαλούμε εντός δεκαπέντε ημερών μετά την παραλαβή του εγγράφου να προσέλθετε στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να τις εξοφλήσετε ή να τις ρυθμίσετε.
Η κατάσταση με τους ανείσπρακτους λογαριασμούς έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται ανεξόφλητες οφειλές του Δήμου στη Δ.Ε.Η. με συνέπεια σε σύντομο χρονικό διάστημα να υπάρξει διακοπή της ηλεκτροδότησης σε αντλιοστάσια άρα και την υδροδότηση προκαλώντας σοβαρό πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του Δήμου.
Επιπλέον ο Δήμος παρουσιάζει καθυστέρηση εισπράξεων με αποτέλεσμα να υπάρχουν υποδείξεις συμμόρφωσης από το παρατηρητήριο του ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος μας θα βρεθεί στην δυσάρεστη θέση να λάβει αναγκαστικά μέτρα για την είσπραξη των Δημοτικών εσόδων βάση της κείμενης νομοθεσίας, όπως διακοπή υδροδότησης, αφαίρεση των υδρομέτρων, δέσμευση της φορολογικής ενημερότητας στις αρμόδιες εφορίες και δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών.»
Όλα τα παραπάνω ο Δήμος οφείλει να τα κάνει καθώς όπως αναφέρεται και στο έγγραφο υπάρχουν και πιέσεις από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αλλά και οι πιέσεις αυτές να μην υπήρχαν θα πρέπει επιτέλους ο Δήμος να αποκαταστήσει την αδικία που γίνονταν όλα αυτά τα χρόνια εις βάρος των καλοπληρωτών. Δεν πρέπει λοιπόν να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά σε ότι αφορά αυτό το συγκεκριμένο θέμα. 
Θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι τα έσοδα της ύδρευσης είναι ανταποδοτικά, δηλαδή «γυρνάνε» πίσω στην ύδρευση και γίνονται έργα για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Έτσι ένας απλός πολίτης που πληρώνει τους λογαριασμούς του, στην ουσία πληρώνει για να έχει καλές υπηρεσίες και καλύτερη ποιότητα. Καμία Δημοτική Αρχή δεν πρέπει να αισθάνεται χαρούμενη που είναι αναγκασμένη από τον νόμο να κάνει διακοπή ύδρευσης όταν κάποιος καθυστερεί ακόμη και έναν λογαριασμό. Στον Δήμο τον δικό μας υπάρχει απόφαση για καθυστέρηση ως και τρία τρίμηνα. Αισθάνεται όμως βαριά την ευθύνη απέναντι σε νοικοκυριά, σε ανθρώπους του μόχθου, στους συμπολίτες μας που αν και δύσκολα τα βγάζουν πέρα, είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους και ως εκ τούτου είναι υποχρεωμένη να αποκαταστήσει αυτή την αδικία και να   προστατευτεί το νερό ως δημόσιο, συλλογικό αγαθό, ως πρωταρχικό δικαίωμα όλων μας.
Ο δρόμος που έχει να διανύσει ο Δήμος είναι μακρύς για να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα της ύδρευσης (δίκτυο, βλάβες, μετρήσεις, παράνομες συνδέσεις) αλλά όπως δηλώνουν οι υπεύθυνοι είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουνε. Άλλωστε είναι κάτι που το απαιτεί η συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων του Δήμου μας και δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να τους ακούσουνε. 
ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΑ ΝΕΑ