Ετικέτες

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

ΑΣΕΠ: Ενημέρωση για τον γραπτό διαγωνισμό της προκήρυξης 1Γ/2015.

Ανακοινώνεται απο το ΑΣΕΠ στους υποψηφίους του Α΄ Σταδίου του γραπτού διαγωνισμού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Προκήρυξη 1Γ/2015 – ΦΕΚ 8/29-10-2015 Τεύχος
Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) ότι η ερώτηση υπ’ αριθμ. 50 διαγράφεται  επειδή κρίθηκε ότι η διατύπωσή της θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερες της μιας αποδεκτές επιλογές.
Αυτό σημαίνει ότι η βαθμολογία θα προκύψει από τις υπόλοιπες σαράντα εννέα (49) ερωτήσεις, στις οποίες επιμερίζεται η βαθμολογική αξία της ερώτησης που διαγράφεται.
Πηγή: www.dikaiologitika.gr