Ετικέτες

Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017

Πρόσκληση σύγκλησης ΔΙΠΛΟΥ Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ακτίου Βόνιτσας σήμερα Τρίτη 28/2/2017

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).
Σας καλούμε να προσέλθετε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 28 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικά θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.- Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και της Στοχοθεσίας του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας οικονομικού έτους 2017. (Εισηγητής κ. Τομαράς)
2. - Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας οικονομικού έτους 2017.
(Εισηγητής κ. Τομαράς)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
* Σχέδιο προϋπολογισμού δόθηκε μαζί με την πρόσκληση στους επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων.
------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).

          Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 28 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικά θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.- Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ –ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΛΑΪΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ». (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
2.- Περί αποδοχής ένταξης της πράξης «Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5003735. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
3.- Περί αποδοχής ένταξης της πράξης «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού συμπίεσης – μεταφοράς του Σ.Μ.Α. Αστακού» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5003854. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
4.-Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) και σύναψη 2ης συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης με τίτλο "Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Ανακτορίου”. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
5.- Περί πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Τεχνικού Άρδευσης στη θέση ΦΟΥΣΚΙΔΙ Κάμπου Θυρρείου». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
6.- Περί πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Κατούνας». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
7.- Ορισμός συμβούλου για διοικητική παραλαβή προς χρήση του έργου: «Αποχέτευση και Καταθλιπτικός Αγωγός Παλαίρου –Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Παλαίρου» με ανάδοχο την Κ/Ξ Γ.Θ. Λαδόπουλος ΑΤΕ – ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ.
(Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
8.- Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού 4ου τριμήνου 2016. 
(Εισηγητής κ. Στούπας)
9.- Επανεκμίσθωση Δημοτικού καταστήματος στη θέση «ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ» στη Δ.Κ. Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Πάντας)
10.- Σύναψη σύμβασης του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας με το Δήμο Αμφιλοχίας, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η από το νόμο επιβαλλόμενη άσκηση εποπτείας επί του Κέντρου Κοινότητας από την Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας. (Εισηγητής κ. Στούπας)
11.- Κατανομή ποσού από Κ.Α.Π στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2017 (A κατανομή). (Εισηγήτρια κα Πανταζή)
12.- Έγκριση ειδικοτήτων του 1ου ΕΠΑΛ Βόνιτσας. (Εισηγήτρια κα Πανταζή)
13.- Επιλογή ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για τις Ηλεκτρονικές Πληρωμές με την χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας και ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ Δημάρχου για την υπογραφή Σύμβασης. (Εισηγητής κ. Στούπας)
14.- Περί σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ (άρθρο 10 παρ.7 Ν.3584/2007) «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Παντελής Αποστολάκης)
15.- Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου καταβολής εξόδων κίνησης. (Εισηγητής κ. Στούπας)
16.- Περί μειώσεως λογαριασμών από Χρηματικούς Καταλόγους τέλους κοινοχρήστων και χρήσης δημοτικών βοσκοτόπων.  (Εισηγητής κ. Στούπας)
17.- Περί καταπολεμήσεως δάκου ελιάς με ψεκασμούς από εδάφους για το έτος 2017.
(Εισηγητής κ. Πάντας)
18.- Απόφαση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας εκτός της έδρας του, στην Δημοτική Κοινότητα Κατούνας (άρθρο 67 παρ.10). (Εισηγητής κ. Στούπας)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ     
  
 * Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στους αρμόδιους Υπαλλήλους.