Ετικέτες

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2016

ΚΔΑΠ Μεδεώνος: 1)Τα οφέλη των Κεντρων Δημιουργικής Απασχόλησης στην Τοπική Κοινωνία 2) Εγγραφές

Στο Κέντρο Δημιουργικής  Απασχόλησης Παιδιών, όπου συμμετέχουν  παιδιά  5 έως  12 ετών, επιτυγχάνονται τα εξής:
1. Δημιουργική απασχόληση των παιδιών εντός προφυλαγμένου χώρου από εκπαιδευτές  διαφόρων  ειδικοτήτων
2. Διεύρυνση του γνωστικού επιπέδου των παιδιών  μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένες δραστηριότητες 
3. Ενίσχυση της κοινωνικοποίησης των παιδιών, των φιλικών δεσμών μεταξύ τους και της συνεργασίας στα πλαίσια της ομάδας
4. Ικανοποίηση των ατομικών αναγκών των φιλοξενούμενων παιδιών και ενθάρρυνση για  αυτοεξυπηρέτηση (οργάνωση, τάξη, καθαριότητα)
5. Καλλιέργεια συγκέντρωσης, αυτενέργειας, εμπιστοσύνης στον εαυτό τους  και στις προσωπικές δυνατότητες τους
6.Παροχή ευκαιριών σε παιδιά που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε αστικά κέντρα άρα και σε εξωσχολικές δραστηριότητες όπως (μουσική , χορός, αθλήματα κλπ)
7. Εξυπηρέτηση των εργαζόμενων γονέων, με την παραμονή των παιδιών πέραν του σχολικού ωραρίου.
 Η τεράστιας σημασίας αυτή ενέργεια του Δήμου, έχει πολλαπλά, ουσιαστικά, σημαντικά και άμεσης ανταπόκρισης οφέλη για ολόκληρη την τοπική κοινωνία.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Την προσεχή εβδομάδα αναμένεται η Υπουργική Απόφαση που αφορά στις εγγραφές / επανεγγραφές παιδιών στο Κ.Δ.Α.Π. 
Θα ακολουθήσει και σχετική ανακοίνωση. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26460 32055
e-mail: kdapmedeonos@gmail.com
Facebook: Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας, Δομή Μεδεώνος
      Κ.Δ.Α.Π  Μεδεώνος