Ετικέτες

Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2016

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Λειτουργία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με έδρα το Μεσολόγγι

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ   Βουλευτής Ν. Αιτωλοακαρνανίας – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΡΩΤΗΣΗ                   
ΠΡΟΣ : Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκο Φίλη
ΘΕΜΑ : Λειτουργία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας  με έδρα το Μεσολόγγι
Κε Υπουργέ,
Επανειλημμένως έχουμε τονίσει την ανάγκη τροποποίησης του Π.Δ. 94/2013 (Φ.Ε.Κ. 132/Ά/5-6-2013), «Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου- Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων- Συγχώνευση Τμημάτων- Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων- Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας», προκειμένου να επιτρέπεται η λειτουργία του Tμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος με έδρα το Μεσολόγγι και εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων  για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση :
α) Διοίκησης Κοινωνικής Οικονομίας

β) Διοίκηση Επιχειρήσεων, η οποία θα έχει και κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:
β.α) Διοίκησης Επιχειρήσεων
β.β) Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
Στην κατεύθυνση αυτή, είχα καταθέσει και σχετική τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Ίδρυση Παρατηρίου Άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας», με προτεινόμενη ρύθμιση : 
Τροποποίηση του Π.Δ. 94/2013 (Φ.Ε.Κ. 132/Α’/5-6-2013) «Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου- Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων- Συγχώνευση Τμημάτων- Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων- Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας» για το άρθρο 4 Συγχώνευση Τμημάτων, παράγραφος 1.α.
Το τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου με έδρα το Μεσολόγγι και το Τμήμα Διοίκησης Κοινωνικών – Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου με έδρα το Μεσολόγγι συγχωνεύονται σε Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με έδρα το Μεσολόγγι και εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:
α) Διοίκησης Κοινωνικής Οικονομίας
β) Διοίκηση Επιχειρήσεων, η οποία θα έχει και κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:
β.α) Διοίκησης Επιχειρήσεων
β.β) Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων, για τους λόγους που αναφέρονται στη σχετική κατατεθείσα αιτιολογική έκθεση.
Κατόπιν τούτου, 
Και δεδομένου ότι η σχετική τροπολογία απορρίφθηκε, το Υπουργείο σας ερωτάται, αν είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης να προχωρήσει στις ως άνω αναγκαίες τροποποιήσεις.
Αθήνα, 18-7-2016
Ο Ερωτών Βουλευτής
Καραγκούνης Κωνσταντίνος