Ετικέτες

Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2016

Αυτά είναι τα χωριά στο Δήμο Ξηρομέρου που δικαιούνται εισοδηματική ενίσχυση. Εξαιρέθηκε η ενότητα Φυτειών!

Όλα τα χωριά του Δήμου Ξηρομέρου δικαιούνται την εισοδηματική ενίσχυση των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, εκτός απο τις Φυτείες και την Παπαδάτου, απο ότι τουλάχιστον φαίνεται  απο την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ, του 1985 και τροποποιήθηκε μερικά με την οδηγία 93/66/ΕΟΚ του 1993. 
     Αν είναι πραγματικότητα η εξαίρεση της ενότητας Φυτειών τότε η διαμορφωθείσα κατάσταση αφήνει να αιωρείται το αίσθημα της άνισης μεταχείρισης αφού οι Φυτείες απέχουν λίγα μόλις χιλιόμετρα από άλλους οικισμούς που χαρακτηρίσθηκαν ως ορεινοί ή μειονεκτικοί...

    Για την καλύτερη ενημέρωση των δικαιούχων της ενίσχυσης δείτε τις περιοχές που χαρακτηρίζονται ορεινές και μειονεκτικές στο δήμο Ξηρομέρου.

Α)-ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Αρχοντοχώρι, Αστακός, Βασιλόπουλο, Βλυζιανά, Βάρνακας, Καραισκάκης, Παναγούλα. 

Β)-ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Αγράμπελο, Μαχαιράς, Μπαμπίνη, Παλαιομάνινα, Πρόδρομος, Σκουρτού, Στρογγυλοβούνι, Χρυσοβίτσα, Κανδήλα, Μύτικας.

Συγκεκριμένα το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται:
A)- σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) ετησίως και
Β)- σε τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00 €).

mpampini in