Ετικέτες

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

700 προσλήψεις σε αεροδρόμια

• Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικό και αξιόπιστο περιβάλλον εργασίας
Αν επιθυμείς να γίνεις μέλος της ομάδας μας τότε μπορείς να υποβάλλεις τo βιογραφικό σου με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 
• Τηλεφωνικά στο τηλ. 210 3484000 (εσωτ:- 270, -271, -273, -143, -137)
• Στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση hr@brinksinc.com
• Στέλνοντας fax στο 210 3428200  (Υπόψιν HR Department)
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
Απαιτούμενα προσόντα:
• Απολυτήριο Λυκείου
• Λευκό Ποινικό Μητρώο
• Κάτοχος Άδειας Εργασίας για Προσωπικό Ασφαλείας
• Καλή γνώση Αγγλικών
• Καλή γνώση Η/Υ
Η εταιρεία παρέχει:

• Πλήρη απασχόληση
• Συνεχή εκπαίδευση
• Προοπτική εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας
ΟΔΗΓΟΥΣ – ΣΥΝΟΔΗΓΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Απαιτούμενα προσόντα:
• Απολυτήριο Λυκείου
• Λευκό Ποινικό Μητρώο
• Κάτοχος Άδειας Εργασίας για Προσωπικό Ασφαλείας
• Κάτοχος διπλώματος ΙΧ Γ’ Κατηγορίας
• Καλή γνώση Αγγλικών
• Καλή γνώση Η/Υ
Η εταιρεία παρέχει:
• Πλήρη απασχόληση
• Συνεχή εκπαίδευση
• Προοπτική εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-SECURITY OFFICERS
Απαιτούμενα προσόντα:
• Απολυτήριο Λυκείου
• Λευκό Ποινικό Μητρώο
• Κάτοχος Άδειας Εργασίας για Προσωπικό Ασφαλείας
• Ηλικία έως 35 ετών
• Κάτοχος διπλώματος ΙΧ
• Καλή γνώση Αγγλικών
• Καλή γνώση Η/Υ
Η εταιρεία παρέχει:
• Πλήρη απασχόληση
• Συνεχή εκπαίδευση
• Προοπτική εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας.
Αν σε ενδιαφέρει ο κλάδος των υπηρεσιών ασφαλείας και διαθέτεις όλα τα απαιτούμενα προσόντα μπορείς να υποβάλλεις την αίτησή σου ( προσκομίζοντας την ταυτότητά σου και μια πρόσφατη φωτογραφία ) στα γραφεία μας: Κορυτσάς 52 Βοτανικός, Αθήνα από Δευτέρα- Παρασκευή 09:30-15:30
Τηλ. επικοινωνίας: 2103484000 (-271,-137) (09.00πμ-17.00μμ)
e-mail: hr@brinksinc.com