Ετικέτες

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Για τη Συγκρότηση Δημοτικής Διαβούλευσης Δήμου Ακτίου -Βόνιτσας 
Σε εφαρμογή του άρθρου 76 του Ν.3852 ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας θα προβεί στην συγκρότηση Δημοτικής Διαβούλευσης μετά την λήξη της θητείας της προηγούμενης, οργάνου με συμβουλευτικές αρμοδιότητες που συγκροτείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας όπως και δημότες………….