Ετικέτες

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

Ξεκινάει το έργο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΑΡΚΟΥ ΠΡΟΣ ΜΕΓΑ ΚΑΜΠΟ Τ.Κ. ΑΕΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 900.000,00€. Εγκαταστάθηκε ο Εργολάβος.


Στην αίθουσα του Δημαρχείου Ακτίου Βόνιτσας υπογράφτηκε η σύμβαση του Δήμου Ακτίου –Βόνιτσας  με την ανάδοχο εταιρεία  για την εκτέλεση του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΑΡΚΟΥ ΠΡΟΣ ΜΕΓΑ ΚΑΜΠΟ Τ.Κ. ΑΕΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 900.000,00€.
Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι ΔΩΔΕΚΑ  (12) ημερολογιακοί μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις  του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με ΣΑΕΠ 401.
Ο δρόμος  αυτός  εξυπηρετεί  τις  ανάγκες των  γεωργών  και  κτηνοτρόφων  της  περιοχής.
Πρόκειται  για  αγροτικό  δρόμο,  οποίος υπάρχει  και  κυκλοφορείται. Διανύει  και  εξυπηρετεί  ένα  μεγάλο  μέρος (νότιο) του  κάμπου  του  Αετού.  Είναι  διαμορφωμένος με  σταθερό  περίπου  και  επαρκές  πλάτος.  Δεξιά  και  αριστερά υπάρχουν  περιφράξεις  των  ιδιοκτησιών  που  οριοθετούν  το  δρόμο. Κατά  την  ασφαλτόστρωση διατηρείται  το  υπάρχον  πλάτος,  χωρίς  να βλάπτεται   καθόλου  το  ιδιοκτησιακό  καθεστώς.  Το  κατάστρωμα  του  δρόμου έχει  διαστρωθεί  κατά  καιρούς,  αλλά   λόγω  της  χαμηλής  στάθμης,  τα  όμβρια  ύδατα  λιμνάζουν   μέσα  σ'  αυτό  και   δημιουργούν  προβλήματα.
Ο  δρόμος  αποτελείται  από  δύο  κλάδους.
Ο πρώτος  και  μεγαλύτερος  κλάδος   μήκους 4.980 μέτρα αρχίζει  από  τα  όρια  του  οικισμού  "Αετός"  στη  θέση  "Βαρκό"  και  διασχίζει  τον   κάμπο  με  κατεύθυνση  προς  δυτικά  και  στη  συνέχεια  βόρεια  όπου  διασταυρώνεται  με  τον  υπάρχοντα  ασφαλτοστρωμένο, εν μέρει,  αγροτικό  δρόμο  Παπαδάτου - Άγιος  Νικόλαος. 
Στην  αρχή  ενώνεται  με την  υπάρχουσα  άσφαλτο.  Στη  συναρμογή  θα  γίνει  επικάλυψη  του  υπάρχοντος τμήματος  της  ασφάλτου  μέχρι  το  υπάρχον  γεφύρι,  και  ανύψωση  της  ερυθράς για  την  απάλειψη  της  καμπυλότητας. 
Το  πλάτος  υπολογίζεται  σε  5,70 μ. όπου θα γίνει με ασφαλτοτάπητας  καθ'  όλο  το  μήκος του. Οριζόντια  και  κατακόρυφη σήμανση. Στρώση  έδρασης  Οδοστρώματος  (Σ.Ε.Ο.)  πάχους  0,40 μ.  στα  οριζόντια  τμήματα  του  δρόμου,  και  πάχους  0,20 μ.  στο  υπόλοιπο  τμήμα.  
Ο δεύτερος  κλάδος  μήκους  1.720 μέτρα  εξυπηρετεί  τις  ιδιοκτησίες  και την  κυκλοφορία  περιμετρικά  του  οικισμού  Αετού.