Ετικέτες

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Βόνιτσας:Εξίσωση αδειών των αναπληρωτών με τις άδειες των μόνιμων.

O Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Βόνιτσας διεκδικεί την επέκταση της άδειας γονέων εκπαιδευτικών για ασθένεια τέκνων και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.


Η ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρει:


Εξίσωση αδειών των αναπληρωτών με τις άδειες των μόνιμων.
Επέκταση της άδειας γονέων εκπαιδευτικών για ασθένεια τέκνων και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.
Ως Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Βόνιτσας, θεωρούμε θετικό πρόσημο τη ρύθμιση που αφορά την άδεια των γονέων εκπαιδευτικών για ασθένεια τέκνων με την προσθήκη της παραγράφου 8 στο άρθρο 53  του Ν.3528/2007.  ......

Πιο συγκεκριμένα προστίθεται το εξής: «Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος».
Ωστόσο, η ρύθμιση αυτή δεν λαμβάνει υπόψη τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που είναι γονείς τέκνων. Συνεπώς, ζητάμε από την πολιτική ηγεσία των αρμόδιων Υπουργείων να συμπεριλάβουν στη ρύθμιση και αυτή την κατηγορία εκπαιδευτικών, οι οποίοι εδώ και χρόνια υπηρετούν σε κάθε γωνιά της Ελλάδος το Δημόσιο σχολείο και με τη δική τους αυταπάρνηση και ευσυνειδησία έχουν κρατήσει όρθια, σε καιρούς μνημονίων, τη Δημόσια Εκπαίδευση.
Ως Σύλλογος έχουμε επισημάνει πολλές φορές πως οι άδειες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα πρέπει να εξισωθούν με τις άδειες των μόνιμων συναδέλφων.