Ετικέτες

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

ΕΠΙΛΥΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΡΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΡΟΥ

Ένα έργο μείζονος σημασίας για το δήμο Ακτίου-Βόνιτσας δρομολογεί η δημοτική αρχή. Πρόκειται για τη « Βελτίωση υδροδότησης Παλαίρου – Πογωνιάς – Στενού». 
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 1.406.504,07 Ευρώ.
Το έργο αφορά την μερική αντικατάσταση του υπάρχοντος εξωτερικού αγωγού, που υδροδοτεί τους οικισμούς «Πάλαιρο», παλαιά «Σκλάβαινα» , «Πογωνιά» , «Στενό» και την ευρύτερη περιοχή (Ποταμάκι, Αη Γιάννης κ.λ.π.). 
Ο εξωτερικός αγωγός λαμβάνει το νερό μιας πηγής στην θέση «Κορπή» περιοχή Μοναστηρακίου Βόνιτσας, και στο μέσον, περίπου της διαδρομής, στη θέση «Ρούνες» λαμβάνει και το νερό της γεώτρησης που έχει ανορυχθεί στη θέση αυτή. Προβλέπει επίσης την αντικατάσταση, ολόκληρου του αγωγού από την θέση «Ρούνες» έως τις υπάρχουσες δεξαμενές της Παλαίρου, της Πογωνιάς και του Στενού, ένα τμήμα στην περιοχή της Κορπής και παρέμβαση στο δίκτυο (αγωγό υδροδότησης) του οικισμού παλαιά «Σκλάβαινα».
Το έργο θα καλύψει τις ανάγκες ύδρευσης και θα λύσει οριστικά το πρόβλημα επάρκειας και ποιότητας σε νερό ύδρευσης των τουριστικών περιοχών της Δ.Ε. Παλαίρου του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας οι οποίες παρουσιάζουν σημαντική τουριστική κίνηση και θα αποτελέσουν πυρήνα για τη μελλοντική  ανάπτυξη της περιοχής. Σημειώνεται ότι η ποιότητα του νερού με το οποίο θα τροφοδοτηθούν οι εν λόγω περιοχές είναι υψηλή (προέρχεται από τις πηγές του φημισμένου νερού «ΚΟΡΠΗ»).
agriniosite.gr