Ετικέτες

Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019

ΕΙΔΗ ΑΕΤΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ: ΒΑΣΙΛΑΕΤΟΣ (Aguila heliaca)

Η παρουσία του Βασιλαετού στην περιοχή
Πρόκειται για παγκοσμίως απειλούμενο είδος μεγαλόσωμου αετού που δεν φωλιάζει πλέον στη χώρα μας. Κάθε χειμώνα παρατηρούνται όμως στην ευρύτερη περιοχή λιγοστά άτομα, συνήθως ένα ή δύο που διαχειμάζουν σταθερά στους δύο γειτονικούς μεγάλους υγρότοπους, του Αμβρακικού και του Μεσολογγίου αντίστοιχα.
Τα Ακαρνανικά όρη βρίσκονται ανάμεσα στους δύο αυτούς υγρότοπους και μάλιστα πολύ κοντά τους. Ήδη από τη δεκαετία του 80 υπάρχουν παρατηρήσεις του είδους στην περιοχή Βαλτί, στη νησίδα Πεταλάς, στο όρος Καλή Χίτσα (τοποθεσίες στα βόρεια του δελταικού συστήματος του Αχελώου) καθώς και στη λοφώδη έκταση του Νότιου Ξηρομέρου, που πιστοποιούν τη σταθερή διαχείμαση Βασιλαετών στην περιοχή αυτή, αφήνουν όμως επίσης ανοικτό το ενδεχόμενο του φωλιάσματος του είδους εδώ κατά το παρελθόν, κάπου στο Ξηρόμερο. Αντίστοιχη χρήση ενδιαιτήματος έχει παρατηρηθεί και στον Αράκυνθο, με πιο πρόσφατες τις παρατηρήσεις νεαρών ατόμων το 2004 και το 2007.
Η σημασία της περιοχής για τον Βασιλαετό σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Ο Βασιλαετός χαρακτηρίζεται ως «Κρισίμως Κινδυνεύον (A2ac, C1&2a, D)» στη χώρα μας. Έρευνα που έγινε το 2005-2006 στη Σλοβακία, απέδειξε ότι το Ξηρόμεροαποτελεί έναν από τους σημαντικότερους χώρους που επιλέγουν για να διαχειμάσουν οι Βασιλαετοί από τη χώρα αυτή. Συγκεκριμένα, παρακολούθηση με δορυφορικό πομπό ενός νεαρού αετού που γεννήθηκε στη Σλοβακία, απέδειξε ότι το συγκεκριμένο άτομο διαχείμασε στα Ακαρνανικά όρη, κινούμενο και στην περιοχή του Μπούμιστου.


Επιπλέον η περιοχή των Ακαρνανικών βρίσκεται ακριβώς πάνω στη μεταναστευτική διαδρομή που ακολουθούν όλοι οι βασιλαετοί που ξεχειμωνιάζουν στους υγρότοπους της δυτικής Ελλάδος, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι διεθνούς σημασίας και προστατεύονται από την συνθήκη Ramsar (Αμβρακικός, Μεσολόγγι και Στροφυλιά-Κοτύχι). 
Οι παραπάνω περιοχές φιλοξενούν κάποιες χρονιές πάνω από 40% του διαχειμάζοντα πληθυσμού του είδους στη χώρα μας.


ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΤΙΒΗΣ