Ετικέτες

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Πρόσληψη μουσικού στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας για τα ΚΔΑΠ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ( 1 ) ατόμου Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού Μουσικού ΠΕ/ΤΕ, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Ιδιωτικού Δικαίου πλήρους απασχόληση για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της Επιχείρησης, που εδρεύουν στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας, για το σχολικό έτος 2017 – 2018, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και ειδικά προσόντα:
1 Καλλιτεχνικό προσωπικό – Μουσικός
Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ » και θα υποβάλλονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (13:30 π.μ. – 21:30 μ.μ.) στα γραφεία της ΔΟΜΗΣ ΚΔΑΠ Ανακτορίου, Κουμουνδούρου 3 στη Βόνιτσα, μαζί με τα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τίτλων. 

Αν δεν συνυποβληθούν οι υποψήφιοι θα τίθενται εκτός διαδικασίας και η αίτηση τους θα απορρίπτεται. 
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα αρχίζει από την Παρασκευή 2/6/2017 (την επομένη της δημοσίευσης) και θα διαρκεί ως και την Κυριακή 11/6/2017 (δέκα ημερολογιακές ημέρες). 
Γίνεται δεκτή και η ταχυδρομική αποστολή της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται με βάση τη σφραγίδα ταχυδρομείου. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την προκήρυξη στο πρόγραμμα Διαύγεια ή να την παραλάβουν από τα γραφεία της Δομής ΚΔΑΠ Ανακτορίου – Κουμουνδούρου 3 στη Βόνιτσα μαζί με την αίτηση. 
Σε περίπτωση που αδυνατούν να προσέλθουν στα γραφεία προκειμένου να παραλάβουν το έντυπο της αίτησης, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον φορέα στο 2643023118, 6972 296 746 ( κα Κορδώνη Ρωξάνη) ή στο mail kdapanaktoriou@yahoo.gr προκειμένου να τους αποσταλεί με φαξ η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.