Ετικέτες

Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30/1/2016 ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΤΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ:

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 30 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικά θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.- Περί αποδοχής ένταξης της πράξης «Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Ανακτορίου Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΣΑΜΠ 001, προϋπολογισμού 153.884,00 €. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
2.- Περί συγκρότησης Επιτροπής «Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών» για το έτος 2017. (Εισηγητής κ. Στούπας)
3.- Περί συγκρότησης Επιτροπής «Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών» για το έτος 2017. (Εισηγητής κ. Στούπας)
4.- Έγκριση εισηγητικής έκθεσης οικονομικού έτους 2017 της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας».  (Εισηγητής κ. Προδρομίτης)

5.- Έγκριση ολοκληρωμένου ετήσιου Προγράμματος Δράσης, οικονομικού έτους 2017 της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας».(Εισηγητής κ. Προδρομίτης)
6.- Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας».  (Εισηγητής κ. Προδρομίτης)
7.- Περί πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – τοποθέτηση πλακιδίων ισογείου Γυμνασίου – Λυκείου Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
8.- Περί πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου για την κατασκευή ΣΜΑ». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
9.- Περί πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού γέφυρας Κουκουμίτσας και περιοχής χώρας». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
10.- Περί πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας Δ.Κ. Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
11.- Περί πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γεφυριού στη θέση Τσαγκάρη Τ.Κ. Θυρρείου». (Εισηγητής κ. Πάντας)
12.- Περί πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Θυρρείου». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
13.- Περί πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίου Μοναστηρακίου». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
14.- Περί πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Περατιάς». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
15.- Εισήγηση Διευθύνουσας Υπηρεσίας επί της υπ’ αριθμ. 16410/29-12-2016 ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ Π. ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12130/16-12-2016 πράξης της Υπηρεσίας μας. (Εισηγητής κ.Δήμαρχος)
16.- Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» και Κωδ. ΟΠΣ 5001935 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». (Εισηγητής κ. Στούπας)
17.- Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017. (Εισηγητής κ.Δήμαρχος)
18.- Ο αριθμός των αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου καθώς και το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση.  (Εισηγητής κ. Πάντας)
19.- Μεταβίβαση Επαγγελματικής Άδειας του Λούντζη Ηλία - χορήγηση αδειών σε συγγενικά πρόσωπα. (Εισηγητής κ. Πάντας)
20.- Περί αντικατάστασης εκπροσώπου του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας & Αιτωλ/νίας. (Εισηγητής κ. Πάντας)
21.- Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στη διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμογών Δημοτικών Επιχειρήσεων ( ΔΗΜΟΣΝΕΤ ) για το έτος 2017. (Εισηγητής κ. Στούπας)
22.- Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στη Νομική Βάση Πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ για το έτος 2017. (Εισηγητής κ. Στούπας)
23.- Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στο συνδρομητικό site της Σ. Καραγιλάνης μ. Ε.Π.Ε. για το έτος 2017. (Εισηγητής κ. Στούπας)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ