Ετικέτες

Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Έγινε ο διαγωνισμός σήμερα 13/6/2017 για την αγροτική οδοποιία του Αετού. Ποιος πήρε το έργο.

Σήμερα στην αίθουσα του Δημαρχείου Κατούνας πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147) για την εκτέλεση του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΑΡΚΟΥ ΠΡΟΣ ΜΕΓΑ ΚΑΜΠΟ Τ.Κ. ΑΕΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 900.000,00 €.
Ο πρόεδρος του Αετού και ο Αναπληρωτής Δήμαρχος 
Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι ΔΩΔΕΚΑ  (12) ημερολογιακοί μήνες.
Στην επιτροπή διαγωνισμού ήταν ο Καψάλης Παναγιώτης, Χάιδω Μπουρδάρα και η Τσικωρώνα Έυη. Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος 14 προσφορές και το έργο το πήρε ο εργολήπτης Δημοσίων έργων ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ Ο.Ε. με 57,16% από την Ναύπακτο. 
Στον διαγωνισμό παραβρέθηκαν πάρα πολλοί από τους ενδιαφερόμενους αλλά και απο το Δήμο μας ο Δήμαρχος Γιώργος Αποστολάκης,ο αναπληρωτής Δήμαρχος Στούπας Θεόδωρος, ο Αντιδήμαρχος Προδρομίτης Σωτήρης ο πρόεδρος της Κατούνας Καφρίτσας Θωμάς και ο Πρόεδρος του Αετού Ντέμος Γιώργος
Ο Δήμαρχος συνομιλεί με τον δημότη μας Φώτη Καραμάνη
Τώρα αναμένεται η έκδοση πρακτικού του διαγωνισμού όπου θα πάει για έγκριση στην οικονομική επιτροπή του Δήμου για να προχωρήσει η συμβασιοποίηση.
 Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις  του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με ΣΑΕΠ 401.
Ο δρόμος  αυτός  εξυπηρετεί  τις  ανάγκες των  γεωργών  και  κτηνοτρόφων  της  περιοχής.
Πρόκειται  για  αγροτικό  δρόμο,  οποίος υπάρχει  και  κυκλοφορείται. Διανύει  και  εξυπηρετεί  ένα  μεγάλο  μέρος (νότιο) του  κάμπου  του  Αετού.  Είναι  διαμορφωμένος με  σταθερό  περίπου  και  επαρκές  πλάτος.  Δεξιά  και  αριστερά υπάρχουν  περιφράξεις  των  ιδιοκτησιών  που  οριοθετούν  το  δρόμο. Κατά  την  ασφαλτόστρωση διατηρείται  το  υπάρχον  πλάτος,  χωρίς  να βλάπτεται   καθόλου  το  ιδιοκτησιακό  καθεστώς.  Το  κατάστρωμα  του  δρόμου έχει  διαστρωθεί  κατά  καιρούς,  αλλά   λόγω  της  χαμηλής  στάθμης,  τα  όμβρια  ύδατα  λιμνάζουν   μέσα  σ'  αυτό  και   δημιουργούν  προβλήματα.
Η  επιτροπή
Ο  δρόμος  αποτελείται  από  δύο  κλάδους.
Ο πρώτος  και  μεγαλύτερος  κλάδος   μήκους 4.980 μέτρα αρχίζει  από  τα  όρια  του  οικισμού  "Αετός"  στη  θέση  "Βαρκό"  και  διασχίζει  τον   κάμπο  με  κατεύθυνση  προς  δυτικά  και  στη  συνέχεια  βόρεια  όπου  διασταυρώνεται  με  τον  υπάρχοντα  ασφαλτοστρωμένο, εν μέρει,  αγροτικό  δρόμο  Παπαδάτου - Άγιος  Νικόλαος.  
Στην  αρχή  ενώνεται  με την  υπάρχουσα  άσφαλτο.  Στη  συναρμογή  θα  γίνει  επικάλυψη  του  υπάρχοντος τμήματος  της  ασφάλτου  μέχρι  το  υπάρχον  γεφύρι,  και  ανύψωση  της  ερυθράς για  την  απάλειψη  της  καμπυλότητας.  
Ο δεύτερος  κλάδος  μήκους  1.720 μέτρα  εξυπηρετεί  τις  ιδιοκτησίες  και την  κυκλοφορία  περιμετρικά  του  οικισμού  Αετού.