Ετικέτες

Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

Πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα για 3.494 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αμφιλοχίας ανακοινώνει στους δημότες του Δήμου ότι προκηρύσσεται από τον ΟΑΕΔ πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους ( επιβλέποντες φορείς) θύλακες υψηλής ανεργίας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων για 3.494 θέσεις πλήρους απασχόλησης.
Η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017 και ώρα 10η πρωινή μέχρι και την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή. Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους ηλικίας 18 ετών και άνω για 3.494 θέσεις πλήρους απασχόλησης που δημιουργούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας (Β΄κύκλος) σε 17 Δήμους θύλακες υψηλής ανεργίας.

Η δράση στοχεύει αφενός στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο και αφετέρου στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, με κατάρτιση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική σελίδα του ΟΑΕΔ όπου εκεί θα βρουν πληροφορίες για τις προκυρησόμενες θέσεις και τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων.