Ετικέτες

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Με σκοπό την οργάνωση και εξωστρέφεια του τουριστικού προϊόντος, υπάρχει πρόθεση σύστασης του “Συλλόγου Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής Ακτίου-Βόνιτσας.
 Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν την Κυριακή 24/11/19 και ώρα 11το πρωί στο χώρο συνεδριάσεων του δημαρχείου θα γίνει η πρώτη συνάντηση. 
Σκοποί του Συλλόγου είναι: 
α) Η μελέτη, προστασία και προαγωγή της θέσης και της συμβολής του τουρισμού στην οικονομία του δήμου Ακτίου Βόνιτσας 
Η έρευνα και μελέτη του τουρισμού με σχέση με την προστασία και την ανάδειξη του ιστορικού και φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής. 
Η μελέτη τουριστικής πολιτικής και τουριστικών εφαρμογών και η υποβολή σχετικών προτάσεων προς τις αρμόδιες αρχές για την υιοθέτηση μέτρων και κανόνων με στόχο την προσφορά τουριστικών υπηρεσιών υψηλού ποιοτικού επιπέδου. 
Η ενεργός ανάμειξη του Συλλόγου στην τουριστική προβολή του τόπου μας. 
β) Η συμμετοχή σε οργανώσεις, συλλόγους επιμελητήρια, ενώσεις και εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή που έχουν σχέση με τους σκοπούς που επιδιώκει ο Σύλλογος.
γ) Η παροχή επιστημονικής, οργανωτικής ή διοικητικής στήριξης και βοήθειας πάσης μορφής (τεχνικές, επαγγελματικές, εκπαιδευτικές, οργανωτικές κ.λπ. ειδικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις) που αφορούν ή/και συμβάλλουν στην προαγωγή του τουριστικού τομέα και των τουριστικών επιχειρήσεων. 
δ) Η θέσπιση κανόνων δεοντολογίας και συμπεριφοράς για την προστασία του καταναλωτή και τη διαφύλαξη του ποιοτικού επιπέδου των τουριστικών επιχειρήσεων και του πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των Μελών του συλλόγου. 
ε) Η συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς (δημοτική επιτροπή τουρισμού, σύλλογος τουριστικών καταλυμάτων και δράσεων εναλλακτικού τουρισμού, επιμελητήριο κλπ), με σκοπό την εξωστρέφεια του τουριστικού προϊόντος 
ζ) Η ενημέρωση για επενδυτικά προγράμματα, οι προτάσεις συγχρηματοδοτούμενων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους προγραμμάτων καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Φίλοι μου είναι στο χέρι μας να πάει ο τόπος μας μπροστά καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να έρθουν στην συνάντηση.