Ετικέτες

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

72 θέσεις εργασίας στον ΟΚΑΝΑ σε όλη την Ελλάδα

Δύο προκηρύξεις έδωσε στη δημοσιότητα ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για 72 θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

1.  Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Θεραπευτικών Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Νοσηλευτές/τριες, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος και ως ακολούθως:


Α) Για την έναρξη λειτουργίας δύο (2) Μονάδων Άμεσης Πρόσβασης στην Αττική :
▪ Ιατροί Ψυχίατροι Π.Ε. : 2 θέσεις
▪ Ψυχολόγοι Π.Ε. : 2 θέσεις
▪ Κοινωνικοί Λειτουργοί Π.Ε. ή Τ.Ε. : 4 θέσεις
▪ Νοσηλευτές Π.Ε. ή Τ.Ε. : 4 θέσεις

Β) Για την έναρξη λειτουργίας δύο (2) Μονάδων Ιατρικής Συντήρησης στην Αττική :
▪ Ιατροί Ψυχίατροι Π.Ε. : 2 θέσεις
▪ Κοινωνικοί Λειτουργοί Π.Ε. ή Τ.Ε. : 2 θέσεις
▪ Νοσηλευτές Π.Ε. ή Τ.Ε. : 4 θέσεις

Tα γενικά και τυπικά προσόντα καθώς και η διαδικασία επιλογής των ενδιαφερομένων, αναφέρονται στην αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν, όπως και το ειδικό έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.okana.gr

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι, για όλες τις ειδικότητες της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, μπορούν να αποστείλουν την Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση ΜΟΝΟ με συστημένη επιστολή στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. στη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ - ΟΚΑΝΑ
Αβέρωφ 21, 10433 - Αθήνα
Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος : 2727/07.11.2016
Πόλη :
Ειδικότητα :
2.  Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Θεραπευτικών Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Νοσηλευτές/τριες, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος και ως ακολούθως:

Αττική
Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 14 θέσεις
Θεσσαλονίκη
Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 11 θέσεις
Αλεξανδρούπολη
Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 1 θέση
Κομοτηνή
Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ: 1 θέση
Κατερίνη
Ιατροί Ψυχίατροι ή Παθολόγοι ή Γενικοί Ιατροί ΠΕ: 1 θέση
Λιβαδειά
Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ: 1 θέση
Βέροια
Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 1 θέση
Πάτρα (Ρίο)
Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 1 θέση
Ηράκλειο
Ψυχολόγος ΠΕ : 1 θέση
Νοσηλευτής ΠΕ ή ΤΕ : 1 θέση
Πρέβεζα
Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 1 θέση
Καλαμάτα
Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 1 θέση
Ψυχολόγος ΠΕ : 1 θέση
Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ ή ΤΕ : 1 θέση
Νοσηλευτής ΠΕ ή ΤΕ : 1 θέση
Χαλκίδα
Ιατροί Ψυχίατροι ή Παθολόγοι ή Γενικοί Ιατροί ΠΕ : 1 θέση
Κέρκυρα
Ιατροί Ψυχίατροι ή Παθολόγοι ή Γενικοί Ιατροί ΠΕ : 1 θέση
Καβάλα
Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 1 θέση
Ρέθυμνο
Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 1 θέση

Θεραπευτικές Μονάδες Υποκατάστασης σε Σωφρονιστικά Καταστήματα
§ Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού

Ιατροί Παθολόγοι ΠΕ : 1 θέση
Ψυχολόγος ΠΕ : 1 θέση
Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ ή ΤΕ : 1 θέση
Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ : 2 θέσεις

§ Σωφρονιστικό Κατάστημα Αγίου Στεφάνου Πατρών

Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ: 1 θέση
Ψυχολόγος ΠΕ : 1 θέση
Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ ή ΤΕ : 1 θέση
Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ : 2 θέσεις
Tα γενικά και τυπικά προσόντα καθώς και η διαδικασία επιλογής των ενδιαφερομένων, αναφέρονται στην αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν, όπως και το ειδικό έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.okana.gr

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι, για όλες τις ειδικότητες της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, μπορούν να αποστείλουν την Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση ΜΟΝΟ με συστημένη επιστολή στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. στη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ - ΟΚΑΝΑ
Αβέρωφ 21, 10433 - Αθήνα
Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος : 2725/07.11.2016
Πόλη :
Ειδικότητα :