Ετικέτες

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Σαν σήμερα το 1897 υπογράφεται η Συνθήκη ειρήνης μεταξύ Ελλάδας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας

Λαϊκή λιθογραφία της μάχης του Βελεστίνου κατά τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897
Σαν σήμερα, στις 22 Νοέμβρη του 1897, υπογράφεται η Συνθήκη ειρήνης μεταξύ Ελλάδας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897).
Με τη Συνθήκη αυτή η Ελλάδα υποχρεώθηκε να καταβάλλει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ως πολεμικές αποζημιώσεις το υπέρογκο ποσό των 4.000.000 χρυσών λιρών, καθώς και να εκκενώσει την περιοχή ανάμεσα στον Όλυμπο και τα Καμβούνια Όρη.
Η Ελλάδα, που πριν 4 χρόνια είχε κηρύξει πτώχευση, αναγκάζεται να καταφύγει σε δανεισμό προκειμένου να εξυπηρετήσει αυτές της αποζημιώσεις. Ακολούθως, επιβλήθηκε από τους πιστωτές της Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος, με σκοπό τον έλεγχο των δημόσιων εσόδων και την «εξυγίανση» των δημόσιων οικονομικών.
Στόχος του ΔΟΕ: Η εξασφάλιση για τους ξένους ομολογιούχους της τακτικής είσπραξης των τοκοχρεολυσίων (των δανείων), ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο μη καταβολής τους.
Τα 16 άρθρα της Συνθήκης Ειρήνης, όπως δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της εποχής «ΕΜΠΡΟΣ», Φύλλο της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου 1897: