Ετικέτες

Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

Στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Γιάννη Λύτρα , υπεγράφει η σύμβαση του έργου << Εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αχελώου Π.Ε. Αιτ/νίας ετών 2015-2016>>

Η υπογραφή της σύμβασης έγινε παρουσία του αναδόχου, του Διευθυντή Τεχνικών Έργων ΠΔΕ  Μπεσαράτ Φάρες, καθώς  και υπηρεσιακών παραγόντων.
Το συγκεκριμένο έργο είναι συνολικού προυπολογισμού 800.000 Ευρώ και έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση απο το Πρόγραμμα ΣΑΕΠ 501/2015 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και προβλέπει:
-  Συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων .
-  Άρση προσχώσεων κάτω απο υφιστάμενα τεχνικά.
-  Απομάκρυνση απορριμάτων , μπαζών  η βλάστησης καθ' όλο το μήκος της πεδινής κοίτης απο τέλος διώρυγας διαφυγής έως τις εκβολές του ποταμού.

 -  Ενίσχυση και αποκατάσταση των υφιστάμενων αναχωμάτων σε σημεία που έχουν καταστραφεί. << Παρά την οικονομική κρίση προσπαθούμε με στοχευμένες παρεμβάσεις , στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων   της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.να αποκαταστήσουμε τον ρού του ποταμού Αχελώου,προστατεύοντας τους πολίτες και τις περιουσίες τους απο τυχόν πλημμυρικά φαινόμενα>>, σημείωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Γ. Λύτρας , εκφράζοντας και τη βούληση του ίδιου του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα.
           Οι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα ξεκινήσουν άμεσα και ο ίδιος ζήτησε απο τον ανάδοχο να τελειώσουν στο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που προβλέπει η υπογραφείσα σύμβαση.