Ετικέτες

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

3,46 δις ευρώ για τους Δήμους από το Πράσινο Ταμείο

Την μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουν οι υπεύθυνοι της ομάδας Greek LIFE Task Forceγια να ξεκλειδώσουν τους ακατανόητους κώδικες του προγράμματος LIFE προς τους δήμους παρουσίασαν στην ενημερωτική Ημερίδα που διοργανώθηκε στο Πράσινο Ταμείο.
Πρόκειται για μια συντονιστική επιτροπή και μια ομάδα υποστήριξης για το περιβάλλον και τη  κλιματική αλλαγή και για τη απορρόφυση των 3,46 δις που είναι διαθέσιμα για τις δράσεις. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην Ιστοσελίδα lifetaskforce.gr
Το Έργο Greek LIFE Task Force (GR LTF) εντάσσεται στο Πρόγραμμα LIFE Capacity Building. Ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2016 και θα διαρκέσει 40 μήνες, με συντονιστή δικαιούχο το Πράσινο Ταμείο (ΠΤ) και συνδικαιούχο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).
Το Έργο συντονίζεται από τον κ. Γιώργο Πρωτόπαπα, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα LIFE/Περιβάλλον, σε συνεργασία με τρεις συντονιστές που υπάγονται στο ΥΠΕΝ και πλαισιώνεται από μια έμπειρη ομάδα. Συγκεκριμένα, η GR LTF εδρεύει στα γραφεία του ΠΤ, στην Κηφισιά και αποτελείται από πέντε εμπειρογνώμονες στους τομείς περιβάλ- λοντος, φύσης/βιοποικιλότητας, κλιματικής αλλαγής, διαχείρισης δεδομένων/GIS και επι- κοινωνίας για το περιβάλλον.
Η GR LTF παρέχει υποστήριξη στην προετοιμασία προτάσεων, καθώς και τεχνική βοήθεια στους ενδιαφερομένους, ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους, προωθεί τη δικτύωση και τη διασύνδεση των έργων με φορείς εθνικής πολιτικής και ενισχύει τα Εθνικά Σημεία Επαφής του Προγράμματος LIFE για το Περιβάλλον (ΠT) και τη Δράση για το Κλίμα (ΥΠΕΝ). Σκοπός της είναι η αποτελεσματικότερη συμμετοχή της Ελλάδας σε έργα LIFE.

silvercity