Ετικέτες

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Βόνιτσα  18-11-2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ                            Αρίθ.Πρωτ: 14404
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                     
ΔΗΜΟΣ  ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ                                                  

                                                              ΠΡΟΣ:
                                                            Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης                                                            
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης» (Άρθρο 76 Ν.3852/10).
   Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 25 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.- Συζήτηση – προτάσεις σχετικά με Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2017.
2.- Συζήτηση επί της σύνταξης του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 (άρθρο 76 παρ.3 Ν.3852/2010).


                                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                        ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ


                                                                                       ΣΤΟΥΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ