Ετικέτες

Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017

Συνεδριάζει σήμερα το μεσημέρι το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ακτίου Βόνιτσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόνιτσα 28/02/2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρίθ.πρωτ. 1883
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΠΡΟΣ:
1. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
2. Δήμαρχο Ακτίου-Βόνιτσας
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Βόνιτσα στις 05.03.2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 π.μ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010:
1. Εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου
(Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας)
2. Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Ο προεδρεύων Σύμβουλος
ΣΩΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ