Ετικέτες

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα το Δ.Σ. Αμφιλοχίας

Tακτική συνεδρίαση σήμερα στις 5 το απόγευμα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμφιλοχίας,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα, ήτοι:
ΘΕΜΑ 1o : « Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργου: «ΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΥΒΙΑ ΜΕΧΡΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΙΝΑΧΟΥ» .
[ Εισηγητής : ο κ. Χρήστος Τσόλκας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 2o : « Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργου: «ΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ι.Μ. ΡΕΘΑ-ΘΥΑΜΟΣ» .
[ Εισηγητής : ο κ. Χρήστος Τσόλκας (Αντιδήμαρχος) ].


ΘΕΜΑ 3o : « Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΕΧΡΙΝΙΑ-ΛΕΠΕΝΟΥ ΑΠΟ ΠΕΛΙΧΡΙΝΙΑΣΣΑ ΕΩΣ ΤΡΙΑΛΩΝΙΑ» .
[ Εισηγητής : ο κ. Χρήστος Τσόλκας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 4ο : « Καθορισμός τελών νεκροταφείων έτους 2017 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Σιατής (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 5ο : « Καθορισμός τελών ύδρευσης έτους 2017 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Σιατής (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 6ο : « Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων έτους 2017 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Σιατής ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 7ο : « Καθορισμός τέλους ακίνητης περιουσίους έτους 2017 ».
[Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Σιατής (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 8ο : « Καθορισμός τέλους διαφήμισης έτους 2017 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Σιατής (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 9ο : « Καθορισμός τελών λαϊκής αγοράς έτους 2017 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Σιατής ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 10ο : « Καθαρισμός τέλους Κυριακάτικης Αγοράς έτους 2017 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Σιατής ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 11ο « Καθορισμός τέλους εμποροπανήγυρης έτους 2017 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Σιατής ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 12ο « Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2017 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Σιατής ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 13ο « Καθορισμός τέλους αποχέτευσης έτους 2017 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Σιατής ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 14ο : « Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής δημοτικών έργων ».
[ Εισηγητής : ο κ. Χρήστος Τσόλκας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 15ο : « Ορισμός εκπροσώπων για την Τριμελή Επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Σιατής (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 16ο « Διαγραφή τελών λαϊκής αγοράς ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Σιατής ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 17ο « Παραχώρηση χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αριάδας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Σιατής ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 18ο :« Περί έγκρισης της εισηγητικής έκθεση 2ου τριμήνου του έτους 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας Δήμου ) ].

ΘΕΜΑ 19ο :« Λήψη απόφασης για την λύση της Δημοτικής Επιχείρησης ΄Υδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Αμφιλοχίας , ανάληψη δραστηριοτήτων της από το Δήμο , μεταφορά του προσωπικού της στο Δήμο και σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων στον Ο.Ε.Υ. ».
[ Εισηγητής : ο κ. Δήμαρχος ].

ΘΕΜΑ 20ο : « Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών εκκαθάρισης της ΔΕΥΑΑ ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας Δήμου) ].

ΘΕΜΑ 21ο : « ΄Εγκριση απολογιστικού πίνακα εσόδων-Εξόδων 2015 του ΚΕ.ΚΑ.ΔΑ ».[ Εισηγήτρια : η κ. Φρειδερίκη Σταμούλη- Λαμπράκη ( Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕ.ΚΑ.ΔΑ) ].

ΘΕΜΑ 22ο « Λήψη απόφασης για την κατανομή πιστώσεων στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας Δήμου) ].

ΘΕΜΑ 23ο : «Διοργάνωση Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αισθητικής Ομαδικής Γυμναστικής στον Δήμο Αμφιλοχίας στις 2-4/12/2016 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γρηγόριος Παπούλιας ( Αντιδήμαρχος ) ].

ΘΕΜΑ 24ο « Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αμφιλοχίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα», άξονας προτεραιότητας 4, σύμφωνα με την πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας Δήμου) ].

ΘΕΜΑ 25ο : « Σύσταση επιτροπής του Άρθρου 199, Καταστροφής, Εκποίησης, Μετασκευής και Απόσυρσης κινητών πραγμάτων του Δήμου Αμφιλοχίας. (άρθρο 199 παρ. 6 ν 3463/2006)».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας Δήμου) ].

ΘΕΜΑ 26ο : « Λήψη απόφασης για την έγκριση των ανανεώσεων συνδρομών για τα επόμενα έτη ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας Δήμου) ].

ΘΕΜΑ 27ο « Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού Δήμου Αμφιλοχίας οικονομικού έτους 2016 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας Δήμου) ].

ΘΕΜΑ 28ο « ΄Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμφιλοχίας έτους 2017 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Δήμαρχος ].