Ετικέτες

Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

ΝΟ.Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας: Ορισμός Υπεύθυνου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Υπεύθυνη Γυναικών

Συμπληρώνεται η συγκρότηση της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής του Νομού Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας με την επιλογή έμπειρων στελεχών. Ήδη για τον Τομέα Υπεύθυνου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΟ.Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας προτάθηκε και ορίστηκε ο κ. Σιορίκης Γεώργιος και Υπεύθυνη Γυναικών της ΝΟ.Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας η κα. Κατσιώπη Παρασκευή (Βούλα).
Στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί και ο Υπεύθυνος Οργάνωσης της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής του Νομού Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας.
Οπότε και ολοκληρώνεται η συγκρότηση του Νομαρχιακού Οργάνου και στις αμέσως επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει συνεδρίαση της ΝΟ.Δ.Ε με πλήρη σύνθεση.

Ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής του Νομού Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας, ευχαριστεί για την αποδοχή και έγκριση της πρότασης από τη Γραμματεία Οργανωτικού και αισιοδοξεί με βεβαιότητα ότι όλα τα στελέχη θα συνδράμουν στην εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του οργάνου.
Έχοντας υπόψη:
Την παρ. 2 του άρθρου 13 του Κανονισμού Πανελλαδικής Οργάνωσης του  Κόμματος.
Την πρόταση του Προέδρου της Νομαρχιακής Οργάνωσης Αιτωλοακαρνανίας για τον ορισμό Υπεύθυνου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΟ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
Αποφασίζουμε
Τον ορισμό του κ. Γεωργίου Σιορίκη ως Υπεύθυνου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΟ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος ΝΟ.Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας
Τσόλκας Φώτιος