Ετικέτες

Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οδηγίες για το ΟΣΔΕ: Αναλυτικός οδηγός για την υποβολή Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης

Αναλυτικές οδηγίες γύρω από την υποβολής Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2017 δίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας. Η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της είναι η Δευτέρα 15 Μαΐου. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις καταληκτική ημερομηνία είναι η Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017. Με το πέρας και της ημερομηνίας αυτής, η αίτηση θεωρείται μη αποδεκτή. 
Δείτε αναλυτικά το έγγραφο με τις οδηγίες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ΕΔΩ

www.e-ea.gr