Ετικέτες

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Πέντε δικαστικές Ενώσεις κάνουν προσφυγή στο ΣτΕ για να μην υποβάλλουν πόθεν έσχες

Να μην υποβάλλουν ηλεκτρονικές δηλώσεις πόθεν έσχες ζητούν πέντε δικαστικές Ενώσεις με προσφυγή τους στο ΣτΕ.

Oι Ενώσεις ζητούν το «πάγωμα» μέχρι την δημοσίευση από το ΣτΕ της απόφασης επί της κύριας προσφυγής που έχουν καταθέσει.

Οι πέντε Ενώσεις αντιδρούν στην ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων περιουσιακών καταστάσεων υποστηρίζοντας ότι η διαβίβαση των στοιχείων της περιουσιακής κατάστασης τους θα γίνει σε μία επιτροπή η οποία έχει συγκροτηθεί με τρόπο αντισυνταγματικό.
........

Ακόμη τονίζουν ότι η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες δεν διασφαλίζει τον κίνδυνο διαρροής και δημοσιοποίησης των προσωπικών δεδομένων τους.

Στην προσφυγή τους οι δικαστικές Ενώσεις σημειώνουν ακόμη ότι η υπουργική απόφαση που προσέβαλαν είναι αντίθετη με την αρχή της ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών στην αρχή της ισότητας και στην αρχή της αναλογικότητας.

πηγή: pronews.gr