Ετικέτες

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

ΣΤΟΝ «ΑΕΡΑ» Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ;

Στον «αέρα» βρίσκεται η λειτουργία του  ΧΥΤΑ Στράτου αφού σύμφωνα με πληροφορίες του agriniosite.gr  καμία εταιρεία δεν έδειξε ενδιαφέρον στο διαγωνισμό για την λειτουργία του ΧΥΤΑ, και όπως  είναι γνωστό  στις 14/03/2017, έληξε  η σύμβαση που είχε υπογραφεί και δεν υπήρχε η δυνατότητα να  δοθεί εκ νέου  παράταση με τον προηγούμενο ανάδοχο…
Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία  επίσημη ενημέρωση για το τι ακριβώς έχει συμβεί, αφού από χθες που προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον  Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής  Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, κ.Παναγιώτη Στούπα δεν έχει απαντήσει  στις τηλεφωνικές μας κλήσεις!

Άρα παραμένει ερωτηματικό για ποιο λόγο καμία εταιρεία δεν ενδιαφέρθηκε ή αν το χρονικό διάστημα, όπως είχαμε αναφέρει , ήταν αρκετό να προετοιμαστούν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες..   
Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με την αριθ. 1022/19-01-2017 έγκριση νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση με ΑΔΑ:Ω241ΟΡ1Φ-Κ1Ι, ο συνοπτικός διαγωνισμός βάσει της αριθ.16/2016 απόφασης της Ε.Ε είχε ακυρωθεί  λόγο ενστάσεων και αποφασίστηκε η επαναπροκήρυξή του με αναμορφωμένη την διακήρυξη. Ο διαγωνισμός  μετά από αυτή την εξέλιξη επαναπροκηρύχθηκε στις 2 Μαρτίου 2017  και η προθεσμία που έληξε χθες δεν επέφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα δηλαδή όπως προείπαμε το ενδιαφέρον εταιρειών να αναλάβουν τη λειτουργία  μέχρι την ολοκλήρωση του διεθνή διαγωνισμού για την συνέχιση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ.
Εικάζουμε ότι ο διαγωνισμός θα επαναπροκηρυχθεί όμως το βασικό ζητούμενο είναι τι θα γίνει με την λειτουργία του ΧΥΤΑ αφού ύστερα από συνεδρίαση του Δ.Σ αποφασίστηκε  η λήξη της αριθ.πρωτ 69/16-03-2012 σύμβασης με την ανάδοχο<<Κ/Ξ -ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ -Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ.>> με καταλυτική ημερομηνία την 14η Μαρτίου του 2017…
agriniosite