Ετικέτες

Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2019

Ο Δήμος Ακτίου - Βόνιτσας ενημερώνει τους Δημότες του: ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τα προνοιακά αναπηρικά επιδόματαΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

                  Ο Δήμος Ακτίου - Βόνιτσας  ενημερώνει τους Δημότες του , ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ12α/Γ.Π.οικ. 68856/2202/21-12-2018  , από την  Δευτέρα 28/2/2019  ξεκίνησε  η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τα προνοιακά αναπηρικά επιδόματα στα Κέντρα Κοινότητας όλης της χώρας και στις υπηρεσίες ΟΠΕΚΑ.
Οι νέες αιτήσεις για χορήγηση προνοιακής αναπηρικής παροχής και οι αιτήσεις για παράταση χορήγησης  προνοιακής παροχής θα υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ακτίου –Βόνιτσας (πλατεία Αγ. Σπυρίδωνος).
ΕΠΙΣΥΜΑΝΣΗ:
Για την παράταση προνοιακού επιδόματος απαιτείται η προσκόμιση της απόφασης ΚΕΠΑ που έχει λήξει καθώς και η πρόσφατη απόφαση.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ:
α) Πρωτότυπη ταυτότητα ή φωτοτυπία.
β) Ο προσωπικός ΑΜΚΑ.

γ) Οι άμεσα ασφαλισμένοι στο ΕΦΚΑ  θα φέρουν βεβαίωση του Ασφαλιστικού τους φορέα ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις   του φορέα για λήψη σύνταξης. Στις περιπτώσεις που ο φορέας για να απαντήσει εάν κάποιος δικαιούται σύνταξη αναπηρίας ζητά την απόφαση του ΚΕΠΑ, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει βεβαίωση χρόνου ασφάλισης ή απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφαλισμένου στο ΙΚΑ ( εκτυπωμένο από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΚΑ ή από την υπηρεσία του ΙΚΑ).
δ) Οικονομική ενίσχυση παραπληγικών – τετραπληγικών  και ακρωτηριασμένων (ανασφάλιστων και ασφαλισμένων). Οι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ,ΟΓΑ, ΟΑΕΕ) θα φέρουν βεβαίωση του Ασφαλιστικού τους φορέα  ότι δεν πληρούν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις του φορέα για λήψη του εξωϊδρυματικού επιδόματος. 
ε) Απόδειξη ιθαγένειας ( αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ταυτότητα ομογενούς ή δελτίο αναγνωρισμένου πρόσφυγα).
στ) Ιατρική γνωμάτευση θεωρημένη από τον διοικητικό διευθυντή του ιδρύματος ( αφορά μόνο το διατροφικό επίδομα).
ζ) Σε περίπτωση που ο αιτών φιλοξενείται σε ίδρυμα ( δημόσιο ή ιδιωτικό) βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ποιος καταβάλει τα έξοδα περίθαλψης.
η) Βεβαίωση φοίτησης.
Θ) Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο ο αιτών θα πρέπει να είναι δικαιούχος ή  συνδικαιούχος.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ:
α) Πρωτότυπη ταυτότητα ή φωτοτυπία.
β) Ο προσωπικός ΑΜΚΑ.
γ) ΑΦΜ- εκκαθαριστικό.
δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ε) Εξουσιοδότηση ( με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), πληρεξούσιο ή απόφαση δικαστικής συμπαράστασης.
στ) Οι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Εάν υπάρχει διαζύγιο θα πρέπει να προσκομίσουν νομιμοποιητικό έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται ποιος έχει την επιμέλεια του παιδιού.

Με εκτίμηση,
 το προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.
Η Κοινωνική Λειτουργός: Άννα Πέππα
Ο Ψυχολόγος: Αργύρης Θεόδωρος
Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 26430-23153