Ετικέτες

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2019

Συνεδριάζει την προσεχή Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας. 10 θέμα Έγκριση υποβολή πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 7X7 ΚΑΤΟΥΝΑΣ (ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ)»

Ο ορισμός εκπροσώπων σε Επιτροπές στις οποίες μετέχουν Περιφερειακοί Σύμβουλοι είναι μεταξύ των θεμάτων που θα απασχολήσουν το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας στην προσεχή του συνεδρίαση.


Το Σώμα θα συνεδριάσει την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15.00, στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) στην Πάτρα.
  • Eπισυνάπτεται η Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠάτρα, 27 Σεπτεμβρίου 2019

Αρ. Πρωτ.: 284011/522
Ταχ. Δ/νση           
:
N.E.O. Πατρών- Αθηνών
ΠΡΟΣ:
Συνημμένο πίνακα αποδεκτών
Ταχ. Κώδικας       
:
26441

(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
Πληροφορίες
:
Β. Μολφέση-Δ.Θεοδωροπούλου


Τηλ.
:
2613 613539,537,536


Fax
:
2613613538


E-mail
:
grammateia.ps.pde@pde.gov.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε όπως προσέλθετε στην 11η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) την 3η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ.168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, για τη συζήτηση  και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:ΘΕΜΑ 1ο 
:
Σύσταση «Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας» του άρθρου 164 του Ν.3852/2010 και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτήν.


                          (εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
                                κ. Νεκτάριος Φαρμάκης)

ΘΕΜΑ 2ο
:
Σύσταση Επιτροπής με τον τίτλο «Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας» και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτήν.


                          (εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
                                κ. Νεκτάριος Φαρμάκης)

ΘΕΜΑ 3ο
:
Συγκρότηση της Επιτροπής με τον τίτλο «Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας»


                          (εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
                                κ. Νεκτάριος Φαρμάκης)

ΘΕΜΑ 4ο
:
Συγκρότηση της Επιτροπής με τον τίτλο «Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας».


                          (εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
                                κ. Νεκτάριος Φαρμάκης)
ΘΕΜΑ 5ο
:
Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών “Η ΕΛΠΙΔΑ” της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου από τα εκλεγέντα μέλη.


                          (εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
                                κ. Νεκτάριος Φαρμάκης)

ΘΕΜΑ 6ο
:
Ορισμός μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου ως εκπροσώπων στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.


                          (εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
                                κ. Νεκτάριος Φαρμάκης)

ΘΕΜΑ 7ο
:
Ορισμός μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου ως εκπροσώπων στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.


                          (εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
                                κ. Νεκτάριος Φαρμάκης)

ΘΕΜΑ 8ο
:
Ορισμός μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου ως εκπροσώπων στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.


                          (εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
                                κ. Νεκτάριος Φαρμάκης)

ΘΕΜΑ 9ο
:
Ορισμός εκπροσώπων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας , Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας για την  συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 3, παρ. 2, του Ν. 2734/1999.


                          (εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
                                κ. Νεκτάριος Φαρμάκης)

ΘΕΜΑ 10ο
:
Έγκριση υποβολή πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 7X7 ΚΑΤΟΥΝΑΣ (ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ)» (Κ.Ε. 2018ΕΠ00100015, Προϋπολογισμός: #129.350,00€#) της ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων ΠΔΕ του έτους 2019 με μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του στο ύψος της σύμβασής του.


                          (εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
                                κ. Νεκτάριος Φαρμάκης)

ΘΕΜΑ 11ο
:
Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 22-10-2016 ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Κ.Ε. 2017ΕΠ80100001, Προϋπολογισμός: #1.125.000,00€#) της ΣΑΕΠ 801 του Εθνικού Σκέλους του προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων ΠΔΕ του έτους 2019 με μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του στο ύψος των πληρωμών του και ενοποίηση των υποέργων του.


                          (εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
                                κ. Νεκτάριος Φαρμάκης)

ΘΕΜΑ 12ο
:
Εξουσιοδοτήσεις για την Υπογραφή Επιταγών , Εντολών Μεταφοράς Χρηματικών Ποσών και κινήσεων μέσω Internet Banking.


                          (εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
                                κ. Νεκτάριος Φαρμάκης)
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
Παναγιώτης ΠαπαδόπουλοςΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
Αποδέκτες Πρόσκλησης:
  1. κ. Νεκτάριο Φαρμάκη, Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
  2. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
  3. κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος


Κοινοποίηση:
  1. κ.κ. Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
  2. κ.κ. Δημάρχους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 
  3. Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
  4. M.M.E. 
  5. Γενικούς Δ/ντές Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
  6. Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας