Ετικέτες

Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2019

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΑΛΑΙΡΟΣ- ΜΥΤΙΚΑΣ Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή 13/10/2019Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «MEDCYCLETOUR», τμήμα του EuroVelo 8 - Mediterranean Route- Ευρωπαϊκές Ποδηλατικές Διαδρομές, του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλατών (ECF) στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και υλοποιείται με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, θα πραγματοποιηθεί η ποδηλατική διαδρομή-περιήγηση Πάλαιρος- Μύτικας, την Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2019.
Η ποδηλατική αυτή διαδρομή-περιήγηση έχει σκοπό να ενημερώσει – ευαισθητοποιήσει τους φίλους του ποδηλάτου αλλά και φορείς επιχειρήσεις, καθώς και το ευρύ κοινό για την αξία και τη συμβολή του ποδηλάτου στην προστασία του περιβάλλοντος, στη διατήρηση και διαχείριση παράκτιων ζωνών και τοπικών πόρων, καθώς και στη βιώσιμη ανάπτυξη. 
Στόχος του «MEDCYCLETOUR» είναι η συνεισφορά στις περιφερειακές και εθνικές πολιτικές υπέρ του βιώσιμου τουρισμού στη Μεσόγειο, προσφέροντας διακρατικές λύσεις μέσω της χρήσης των Μεσογειακών Ποδηλατικών Διαδρομών για ένα βιώσιμο παράκτιο τουρισμό. 
Το ΜEDCYCLETOUR ανανεώνει το ραντεβού του για την Κυριακή 13 Οκτωβρίου και ώρα 10:00π.μ, για τη διεξαγωγή της τελευταίας ποδηλατικής περιήγησης, με αφετηρία την κεντρική πλατεία (λιμάνι) Πάλαιρου και τερματικό σταθμό το λιμάνι του Μύτικα .

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή της 4ης ποδηλατικής διαδρομής του έργου MEDCYCLETOUR την Κυριακή 13/10/2019

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για τη διεξαγωγή της 4ης ποδηλατικής διαδρομής του έργου MEDCYCLETOUR, κατά μήκος της Επαρχιακής Οδού Βόνιτσας – Αστακού, την Κυριακή 13/10/2019».
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Το υπ’αριθ. 3112 από 01/10/2019 έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
4. Την υπ’αριθ. 6330/19/2119098 από 07/10/2019 αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Ακτίου – Βόνιτσας.
και αποσκοπούντες
στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία, τόσο των συμμετεχόντων ποδηλατών, όσο και των λοιπών πεζών και οχημάτων, στην Επαρχιακή Οδό Βόνιτσας – Αστακού και στο τμήμα αυτής μεταξύ της Δ.Κ. Παλαίρου και της Τ.Κ. Μύτικα (από το 15ο χλμ. έως το 35ο χλμ.), την 13/10/2019, λόγω διεξαγωγής της 4ης ποδηλατικής διαδρομής του έργου MEDCYCLETOUR.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ (1)
α. Τον περιορισμό των ορίων ταχύτητας και την προσωρινή ακινητοποίηση των κυκλοφορούντων οχημάτων, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων τροχαίας, στην Επαρχιακή Οδό Βόνιτσας – Αστακού και στο τμήμα αυτής, μεταξύ της Δ.Κ. Παλαίρου και της Τ.Κ. Μύτικα (από το 15ο χλμ. έως το 35ο χλμ.), όπου θα διεξαχθεί η εν θέματι αθλητική εκδήλωση, την Κυριακή 13/10/2019 και από ώρες 10.00΄ έως 12.00΄.
β. H αθλητική εκδήλωση θα έχει ως αφετηρία την κεντρική Πλατεία της Τ.Κ. Παλαίρου (λιμάνι) και τερματισμό το λιμάνι της Τ.Κ. Μύτικα.
ΑΡΘΡΟ (2)
Το χρονικό διάστημα, των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, δύναται να παραταθεί ή να μειωθεί και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθεί, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του επικεφαλής των μέτρων τροχαίας.

ΑΡΘΡΟ (3)
Έναρξη ισχύος της παρούσης την Κυριακή 13/10/2019 από 10.00΄ ώρα έως 12.00΄ ώρα.

ΑΡΘΡΟ (4)
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρούσας ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Ακτίου – Βόνιτσας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Παναγιώτης ΠΕΤΣΙΝΗΣ
Ταξίαρχος